A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Geotermia

Zakres tematyczny

Program studiów podyplomowych obejmuje informacje podstawowe z dziedziny wiertnictwa, geoinżynierii, geotechniki, geoenergetyki, ciepłownictwa, hydrogeologii, termodynamiki, zagadnień prawnych oraz ekonomii i zarządzania środowiskiem. W zakresie tematycznym znajdują się także przedmioty bardziej szczegółowe, takie jak termiczne właściwości skał, pompy ciepła, płyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze i geoinżynieryjne oraz eksploatacja wód.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób po studiach wyższych, najkorzystniej technicznych, zatrudnionych w przemyśle, w poszukiwaniach i udostępnianiu surowców, jak i geotechnice, budownictwie, ciepłownictwie i wiertnictwie. Szczególnie dotyczą osób zajmujących się wykonywaniem projektów i instalacji grzewczych i grzewczo-chłodniczych oraz wykonywaniem prac geologicznych i ziemnych związanych z pozyskiwaniem ciepła Ziemi. Kandydatami mogą być również absolwenci studiów wyższych, pragnący przekwalifikować się do pracy w geotermii i/lub geoinżynierii. Kandydatami mogą być również pracownicy administracji geologicznej wszystkich szczebli.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH, tel.: 12 617 22 17, e-mail: sliwa@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, tel.: 570 490 440 , e-mail: tkowal@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Tomasz Kowalski, tel.: 570 490 440, e-mail: tkowal@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Termiczne właściwości skał i magazynowanie energii w górotworze
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
4 Zaliczenie O
Techniki i technologie oraz urządzenia wiertnicze
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 5
4 Egzamin O
Wybrane zagadnienia prawa
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 10
5 Egzamin O
Ciepłownictwo z energetyką
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 5
2 Zaliczenie O
Hydrogeologia i hydrogeochemia
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
4 Zaliczenie O
Eksploatacja wód
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 5
3 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy geotechniki i geoinżynieria
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
7 Egzamin O
Geotermia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
Ćwiczenia projektowe: 5
8 Egzamin O
Ekonomia i zarządzanie środowiskiem
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
2 Zaliczenie O
Termodynamika i pompy ciepła
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
Ćwiczenia projektowe: 5
3 Zaliczenie O
Płyny wiertnicze
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
2 Zaliczenie O