A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Informatyka Stosowana

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski, jak i całego kraju. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza i przetwarzanie obrazów
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Fizyka współczesna w informatyce
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Programowanie zespołowe
Ćwiczenia projektowe: 30
Konwersatorium: 15
3 Zaliczenie O
Systemy równoległe i rozproszone
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
Ćwiczenia projektowe: 4
5 Egzamin O
Sztuczne sieci neuronowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Uczenie maszynowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Zaliczenie O
Zaawansowane technologie internetowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Eksploracja danych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O
Język obcy B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Moduły obieralne INS2.2
Suma godzin kontaktowych: 225
15 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
5 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (HS) II
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Moduły obieralne INS2.3
Suma godzin kontaktowych: 105
7 Zaliczenie O