A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka Jądrowa

Studia magistersko-inżynierskie II stopnia na kierunku Energetyka Jądrowa zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie technologii wykorzystywanych do produkcji energii jądrowej. W programie znajdują się treści umożliwiające dogłębne zrozumienie zjawisk zachodzących w reaktorach jądrowych oraz technologii reaktorowych. Istotne miejsce zajmują również treści związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jądrowym cyklem paliwowym oraz regulacjami w obszarze energetyki jądrowej. W trakcie studiów nacisk będzie położony na umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, a dzięki dużemu wyborowi przedmiotów obieralnych studenci będą mogli samodzielnie zdecydować, jakie aspekty technologii jądrowych i pokrewnych zagadnień chcą poznać głębiej.

Energetyka jądrowa to perspektywiczny kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy, związanym z wdrożeniem w Polsce energetyki jądrowej jako stabilnego, bezemisyjnego źródła energii, które jest niezbędne w procesie dekarbonizacji gospodarki i ochrony klimatu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach szeroko rozumianego sektora jądrowego. Od operatorów elektrowni na wszystkich etapach inwestycji, od przygotowania i budowy po eksploatację, po dostawców technologii i producentów urządzeń i materiałów. Absolwenci o takim profilu będą również poszukiwani w instytucjach nadzorujących energetykę jądrową oraz w sektorze badań i rozwoju.

Kształcenie w zakresie energetyki jądrowej w Akademii Górniczo-Hutniczej ma już kilkudziesięcioletnią tradycję. W latach 90-tych XX w. kształcenie i badania w obszarze energetyki jądrowej prowadził Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej. W 2003 roku kształcenie to przejął kierunek Energetyka, początkowo w ramach Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, a od 2008 w ramach Wydziału Energetyki i Paliw. Od samego początku w ofercie kierunku Energetyka znajdowały się zagadnienia związane z energetyką jądrową. Obecnie kierunek Energetyka Jądrowa funkcjonuje jako samodzielny kierunek na II stopniu studiów.

Opiekun kierunku:


Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 74/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

 

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomika energetyki jądrowej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Zaliczenie O
Fizyka reaktorowa
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Jądrowe metody pomiarowe
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Ochrona radiologiczna i dozymetria
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Podstawy energetyki jądrowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Prawo atomowe
Wykład: 12
2 Zaliczenie O
Radiochemia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Technologia i eksploatacja reaktorów jądrowych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Termohydraulika reaktorów jądrowych I
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Konwersatorium: 10
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody numeryczne fizyki reaktorów jądrowych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
Termohydraulika reaktorów jądrowych II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Przedmioty obieralne
Suma godzin kontaktowych: 210
21 Zaliczenie O
Język obcy B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 50
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne
Suma godzin kontaktowych: 90
6 Zaliczenie O