A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Absolwenci będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w firmach branżowych z zakresu ekologicznych źródeł energii, instytucjach samorządowych i innych, w których wiedza w tym zakresie jest niezbędna. Zapotrzebowanie na absolwentów posiadających wiedzę w zakresie ekologicznych źródeł energii potwierdzone jest listami intencyjnymi z branżowych firm i instytucji. Absolwenci kierunku Ekologiczne Źródła Energii mogą kontynuować studia na II stopniu kształcenia na tym samym kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona środowiska
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
2 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Geologia ogólna
Wykład: 45
Zajęcia praktyczne: 30
3 Egzamin O
Techniki informatyczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
1 Zaliczenie O
Hydrologia inżynierska
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Geometria i grafika komputerowa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty ekonomiczne
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie O
Przedmioty humanistyczne
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Zajęcia terenowe z geologii
Zajęcia terenowe: 45
1 Zaliczenie O
Paliwa gazowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
Geologia inżynierskia i geotechnika
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Hydrogeologia
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
2 Egzamin O
Sieci i instalacje gazowe
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
2 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Geologia złóż kopalin płynnych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Blok obieralny, semestr 2
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka II
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 30
6 Egzamin O
Maszyny przepływowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy budownictwa
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie O
Oddziaływanie eksploatacji surowców energetycznych na środowisko
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy energetyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie O
Mechanika płynów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
4 Egzamin O
Blok obieralny, semestr 3
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Inżynieria elektryczna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
4 Egzamin O
Metody geofizyczne w poszukiwaniach surowców energetycznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Fizyka cieplna budynków
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Energetyka geotermalna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej
Zajęcia terenowe: 75
3 Zaliczenie O
Blok obieralny, semestr 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 90
6 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geochemia powierzchniowa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Energetyka słoneczna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
4 Egzamin O
Poszukiwanie i udostępnienie złóż gazu ziemnego i wód termalnych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Pompy ciepła
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
4 Egzamin O
Instalacje sanitarne
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 45
4 Egzamin O
Energetyka wiatrowa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
4 Egzamin O
Blok obieralny, semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 60
5 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Energia biomasy
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Energetyka odnawialna a środowisko
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 30
2 Zaliczenie O
Inteligentne systemy automatyki w budynkach
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Projektowanie instalacji co i cwu z wykorzystaniem OZE
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
4 Zaliczenie O
Energetyka wodna
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Blok obieralny, semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 135
9 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Blok obieralny, semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 180
12 Zaliczenie O