A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Inżynieria Obliczeniowa

 

Celem kształcenia na kierunku „Inżynieria obliczeniowa” jest wyjście naprzeciw potrzebom współczesnego przemysłu i nauki, które coraz częściej poszukują absolwentek i absolwentów, łączących umiejętności programistyczne z wiedzą w zakresie nauk podstawowych, co pozwala im rozumieć i rozwijać różnorodne modele obliczeniowe. Przekazana w procesie kształcenia wiedza i umiejętności mają dotyczyć tak podstaw teoretycznych – matematycznych, fizycznych, informatycznych, jak i aspektów praktycznych: programowania, administracji systemami, przeprowadzania eksperymentów obliczeniowych, wykorzystania rozmaitych narzędzi, w tym systemów komercyjnych i oprogramowania otwartego.

Istotnym elementem programu studiów na kierunku „Inżynieria obliczeniowa” jest uwzględnienie w szerokim stopniu możliwości dostosowania profilu kształcenia do własnych zainteresowań i różnych dziedzin zastosowań. Wybór odpowiednich przedmiotów, pozwalający na zdecydowane wyjście poza zakres tradycyjnych metod numerycznych, w kierunku takich technik jak: sztuczna inteligencja, algorytmy ewolucyjne, automaty komórkowe, sieci neuronowe, systemy agentowe, sztuczne systemy immunologiczne czy wiele innych technik inspirowanych procesami z zakresu biologii lub nauk humanistycznych, daje możliwość innowacyjnej działalności w różnorodnych dziedzinach, jak np. modelowanie procesów technologicznych, projektowanie nowych materiałów, modelowanie procesów transportu, symulacje złożonych sieci teleinformatycznych, modelowanie zjawisk biologicznych czy procesów społecznych.

Absolwentki i absolwenci kierunku „Inżynieria obliczeniowa”  są wszechstronnie przygotowani do uczestnictwa w zespołach programistycznych, w szczególności zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki. Posiadają cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań, potrafią modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez dobór danych wejściowych, modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Są także przygotowani do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych w dowolnym obszarze zastosowań informatyki.

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia..

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Danuta Szeliga, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O
Prawo patentowe
Wykład: 14
1 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Podstawy informatyki
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Algebra
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Analiza matematyczna I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Podstawy programowania
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Architektury komputerów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Algorytmy i struktury danych I
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Systemy operacyjne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Programowanie obiektowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Analiza matematyczna II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Obieralny przedmiot humanistyczny i społeczny I
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru (2 semestr, 30 godzin)
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy baz danych
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Równania różniczkowe i rachunek wariacyjny
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Projektowanie oprogramowania
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Sieci komputerowe i administracja systemów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Egzamin O
Algorytmy i struktury danych II
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Egzamin O
Nowoczesne materiały
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Egzamin O
Język obcy do wyboru (3 semestr, 45 godzin)
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Obieralny przedmiot humanistyczny i społeczny II
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody numeryczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Programowanie aplikacji użytkowych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Nowoczesne technologie
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Egzamin O
Modelowanie matematyczne w nauce i technice
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Statystyczna analiza danych
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Geometria obliczeniowa
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru (4 semestr, 60 godzin)
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przetwarzanie równoległe i rozproszone
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Optymalizacja
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Egzamin O
Modelowanie dyskretne
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Egzamin O
Wizualizacja danych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Warsztaty modelowania
Zajęcia warsztatowe: 84
10 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Narzędzia modelowania w inżynierii
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Blok dyplomowania I
Wykład: 112
Ćwiczenia laboratoryjne: 98
15 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny w języku angielskim
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Blok dyplomowania II
Wykład: 84
Ćwiczenia laboratoryjne: 84
15 Zaliczenie O