A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Inżynieria Metali

Kierunek Inżynieria Metali jest ściśle związany z dyscypliną Inżynieria Materiałowa i stanowi kontynuację wieloletniej tradycji kształcenia na kierunku o takiej nazwie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (dawniej Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Program studiów I stopnia został opracowany w taki sposób, aby przekazać studentom wiedzę ogólną, niezbędną do wykonywania zawodu inżynieria, poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych oraz umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne rozwiązywanie zadań inżynierskich.

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem różnych materiałów inżynierskich, w tym stosowanych w motoryzacji, energetyce i lotnictwie.

Jako sukcesor kierunku Inżynieria Materiałowa, kierunek Inżynieria  Metali czerpie z najlepszych doświadczeń, tradycji i potencjału kadry naukowo-dydaktycznej oraz infrastruktury umożliwiającej prowadzenie kształcenia i badań naukowych na najwyższym poziomie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 15/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
9 Egzamin O
Inżynieria materiałów
Wykład: 28
2 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Egzamin O
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 14
1 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Wstęp do fizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia fizyczna
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Elektrotechnika i elektronika
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Fizyka metali
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Egzamin O
Krystalografia
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny HES I
Suma godzin kontaktowych: 28
2 Zaliczenie O
Język obcy semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika ośrodków ciągłych
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Nauka o materiałach
Wykład: 42
Ćwiczenia laboratoryjne: 36
7 Egzamin O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Zaliczenie O
Technologie metalurgiczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Zaliczenie O
Termodynamika metali i stopów
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny HES II
Suma godzin kontaktowych: 28
3 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grafika inżynierska
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Metalurgia proszków
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Metody odlewnicze
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Procesy przeróbki plastycznej
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Własności mechaniczne materiałów
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Zarządzanie jakością
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Język obcy (do wyboru) z egzaminem na poziomie B-2
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny w sem. 5
Suma godzin kontaktowych: 126
12 Zaliczenie O
Inżynieria powierzchni
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Egzamin O
Materiały ceramiczne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Metale nieżelazne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Polimery i kompozyty
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Projektowanie w systemach CAD
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Technologie spajania i cięcia
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Egzamin O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 28
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny w sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 168
12 Zaliczenie O
Metaloznawstwo stopów żelaza
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Egzamin O
Metody badań materiałów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Egzamin O
Metrologia i opracowanie danych
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Obróbka cieplna
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny w sem. 7
Suma godzin kontaktowych: 126
12 Zaliczenie O
Materiały dla energetyki i lotnictwa
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Egzamin O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O