A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Inżynieria Procesów Przemysłowych

Inżynieria Procesów Przemysłowych stanowi podstawę rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Obejmuje ona projektowanie, wytwarzanie i formowanie wyrobów i ich komponentów uwzględniając najnowsze trendy rozwoju przemysłu.

Wybierając kierunek Inżynieria Procesów Przemysłowych absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie procesów wytwarzania i technik formowania wyrobów metalowych oraz inteligentnego projektowania linii technologicznych. Poznają najnowocześniejsze procesy przemysłowe stosowane w gospodarce niskoemisyjnej, zapewniające obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Zrozumieją konieczność ochrony surowców, zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy recyklingu produktów w świetle zasady „green deal” zgodnej z wymogami strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Studenci zyskają także kluczową wiedzę z obszaru najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących w praktyce przemysłowej elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, technik cyfryzacji czy druku 3D i szybkiego prototypowania zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 i 5.0.

Studia na kierunku Inżynieria Procesów Przemysłowych umożliwią zatem zdobycie szerokiej wiedzy i praktyki przemysłowej na temat wytwarzania zaawansowanych technologicznie oraz funkcjonalnie materiałów i wyrobów gotowych. Jest to niezbędne dla szybkiego rozwoju tak wymagających obszarów zastosowań jak: motoryzacja, energetyka, lotnictwo, elektronika, telekomunikacja, czy medycyna. 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 13/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do fizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Materiały inżynierskie
Wykład: 28
3 Zaliczenie O
Podstawy programowania inżynierskiego
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Technologie wytwarzania materiałów inżynierskich
Wykład: 28
Zajęcia warsztatowe: 28
3 Zaliczenie O
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Egzamin O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka metali
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Egzamin O
Chemia fizyczna
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Nauka o materiałach
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Grafika inżynierska
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Język obcy, semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technika cieplna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Technologie metalurgiczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
5 Egzamin O
Automatyzacja procesów
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Projektowanie w systemach CAD
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Mechanika ośrodków ciągłych
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny humanizujący 1
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
2 Zaliczenie O
Język obcy, semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie wytwarzania przyrostowego
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Technologie formowania materiałów I
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 36
5 Egzamin O
Wstęp do wirtotechnologii
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Wymiana ciepła
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Logistyka produkcji
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
4 Zaliczenie O
Metody badań materiałów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy, semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zrównoważony rozwój przemysłu
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Egzamin O
Gospodarka energetyczna procesów
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Egzamin O
Technologie formowania materiałów II
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Egzamin O
Technologie ubytkowe CAM
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Techniki symulacji numerycznych CAE
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Suma godzin kontaktowych: 42
3 Zaliczenie O
Blok obieralny w sem. 5
Suma godzin kontaktowych: 126
12 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gospodarka odpadami
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Dobór materiałów i procesów wytwarzania
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Ograniczenia procesowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Techniki wirtualizacji materiałów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Blok obieralny w sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 168
12 Egzamin O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny humanizujący 2
Suma godzin kontaktowych: 28
3 Zaliczenie O
Blok obieralny w sem. 7
Suma godzin kontaktowych: 168
12 Zaliczenie O