A A A
pl | en

Informatyka i Systemy Inteligentne

Kierunek studiów Informatyka i Systemy Inteligentne należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne i dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i informacji z zakresu informatyki oraz sztucznej inteligencji umożliwiających tworzenie i projektowanie rozwiązań informatycznych wykorzystujących i integrujących różne systemy inteligentne.  Absolwenci tego kierunku będą mogli szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach lokujących się w różnych obszarach życia gospodarczego włączając w to firmy technologiczne, informatyczne transportowe, bankowo-finansowe i inne.  Nabyte umiejętności pozwolą im wykonywać zawód programisty, architekta oprogramowania, konsultanta IT, integratora rozwiązań IT, managera, analityka danych. Studia inżynierskie I stopnia Informatyka i Systemy Inteligentne stanowią dobre przygotowanie do kontynuacji kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 34/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra liniowa i geometria analityczna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Analiza matematyczna 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
7 Egzamin O
Wstęp do informatyki
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 7
3 Zaliczenie O
Logika dla informatyków
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Podstawy programowania 1
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 42
4 Zaliczenie O
Wstęp do systemów uniksowych
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Architektury komputerów
Wykład: 28
3 Egzamin O
Narzędzia informatyczne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
5 Egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Matematyka dyskretna
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Egzamin O
Teoria grafów
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Podstawy programowania 2
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Egzamin O
Podstawy grafiki komputerowej
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Wprowadzenie do systemów inteligentnych
Wykład: 18
2 Zaliczenie O
Badania operacyjne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy I
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Elementy fizyki współczesnej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Programowanie zaawansowane 1
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Metody numeryczne
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4 Zaliczenie O
Podstawy sztucznej inteligencji
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Egzamin O
Bazy danych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Lingwistyka formalna i automaty
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Egzamin O
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy II
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie zaawansowane 2
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Sieci komputerowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Teoria kompilacji i kompilatory
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Egzamin O
Data Engineering
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Uczenie maszynowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Modele wytwarzania oprogramowania
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Język obcy III
Lektorat: 60
5 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny (4 sem)
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Studio projektowe 1
Ćwiczenia projektowe: 42
3 Zaliczenie O
Internet rzeczy i inteligentne systemy wbudowane
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Egzamin O
Symulacja systemów dyskretnych
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
2 Egzamin O
Programowanie aplikacji webowych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Systemy operacyjne
Wykład: 28
1 Zaliczenie O
Przedmioty do wyboru (blok 1)
Suma godzin kontaktowych: 56
6 Zaliczenie O
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Egzamin O
Aspekty prawne i organizacja przedsiębiorstwa
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Przedmioty do wyboru - Sztuczna Inteligencja i analiza danych (blok 1S)
Suma godzin kontaktowych: 56
6 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Prawo autorskie i patentowe
Wykład: 14
1 Zaliczenie O
Projekt zespołowy inżynierii oprogramowania
Ćwiczenia projektowe: 28
2 Zaliczenie O
Studio projektowe 2
Ćwiczenia projektowe: 42
3 Zaliczenie O
Teoria Obliczeń
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Egzamin O
Przedmioty do wyboru (blok 2)
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Prace kontrolne i przejściowe: 56
8 Zaliczenie O
Przedmioty do wyboru - Sztuczna Inteligencja i analiza danych (blok 2S)
Wykład: 56
Ćwiczenia laboratoryjne: 56
8 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia inżynierska dyplomowa
Ćwiczenia projektowe: 14
1 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Przedmioty do wyboru (blok 3)
Suma godzin kontaktowych: 98
8 Zaliczenie O
Przedmioty do wyboru - Sztuczna Inteligencja i analiza danych (blok 3S)
Suma godzin kontaktowych: 56
6 Zaliczenie O