A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Energetyki i Paliw

Nowoczesne Technologie Paliwowe

Kierunek Nowoczesne Technologie Paliwowe będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Nowoczesne Technologie Paliwowe zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany jest również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 31/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna i nieorganiczna I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Grafika inżynierska wspomagana komputerowo
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Zaawansowane technologie paliwowe
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Blok HS semestr 1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Blok sem 1 - Elementy
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia analityczna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Chemia ogólna i nieorganiczna II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Matlab + podstawy programowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji maszyn
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Blok HS semestr 2
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy (JO1) semestr 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Budowa oraz podstawowe właściwości materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Chemia organiczna I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Fizykochemia paliw
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Podstawy elektrotechniki i automatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Przygotowanie raportów, publikacji i prezentacji multimedialnych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wstęp do metod numerycznych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy (JO1) semestr 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia organiczna II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
9 Egzamin O
Chemiczne aspekty zmian klimatu
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Eksperymentalna chemia fizyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
9 Egzamin O
Statystyka dla inżynierów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy (JO1) semestr 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza instrumentalna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Energia przyszłości
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Inżynieria procesowa (pęd i masa)
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 210
19 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kataliza procesowa
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Procesy spalania
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Wymiana ciepła w procesach technologicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Blok JO specjalistyczny
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 195
14 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 6
1 Zaliczenie O
Wizyty studyjne
Zajęcia terenowe: 30
2 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 160
12 Zaliczenie O