A A A
pl | en
2022/2023 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Inżynieria i Monitoring Środowiska

W programie studiów II stopnia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska zostały uwzględnione potrzeby społeczno-gospodarcze związane z przygotowaniem kadr do realizacji zadań organizacyjnych, projektowych i kontrolnych w obszarze szeroko rozumianej inżynierii środowiska i monitoringu środowiska. Prawidłowa realizacja tego typu działań jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i otoczenia gospodarczego. Oferowane na tym kierunku są cztery specjalności: Inżynieria Komunalna (IK), Inżynieria wodna (IW), Gospodarka niskoemisyjna (GN) oraz Systemy Informacji o Środowisku (SIŚ), z których trzy pierwsze (IK, IW i GN) są związane bardziej z problematyką klasycznej inżynierii środowiska, a czwarta (SIŚ) – bardziej z problematyką monitoringu środowiska. Ich utworzenie wychodziło na przeciw obserwowanym potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy oraz zgłaszanym postulatom studentów. Obszar zatrudnienia absolwentów obejmuje urzędy administracji państwowej i samorządowej, w tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, zakłady przemysłowe, biura projektowe oraz inne przedsiębiorstwa oferujące usługi i technologie z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji gleb i terenów bezglebowych, jak również inne firmy konsultingowe i usługowe lub organizacje pozarządowe.

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Oleniacz

Zobacz pełny opis kierunku (Systemy informacji o środowisku)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria komunalna)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria wodna)
Zobacz pełny opis kierunku (Gospodarka niskoemisyjna)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Gospodarka niskoemisyjna

Semestr zimowy, 2022/2023

Inżynieria komunalna

Semestr zimowy, 2022/2023

Inżynieria wodna

Semestr zimowy, 2022/2023

Systemy informacji o środowisku

Semestr zimowy, 2022/2023

Gospodarka niskoemisyjna

Semestr letni, 2022/2023

Inżynieria komunalna

Semestr letni, 2022/2023

Inżynieria wodna

Semestr letni, 2022/2023

Systemy informacji o środowisku

Semestr letni, 2022/2023

Gospodarka niskoemisyjna

Semestr zimowy, 2023/2024

Inżynieria komunalna

Semestr zimowy, 2023/2024

Inżynieria wodna

Semestr zimowy, 2023/2024

Systemy informacji o środowisku

Semestr zimowy, 2023/2024

Gospodarka niskoemisyjna

Semestr letni, 2023/2024

Inżynieria komunalna

Semestr letni, 2023/2024

Inżynieria wodna

Semestr letni, 2023/2024

Systemy informacji o środowisku

Semestr letni, 2023/2024