A A A
pl | en
2022/2023 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Inżynieria Górnicza

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: górnictwo i energetyka, budownictwo, gospodarka surowcowa, geologia i prospekcja złóż, geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, informatyka stosowana, chemia. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Absolwenci mogą podjąć pracę w polskich i zagranicznych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego, firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, biurach projektujących zakłady przeróbki surowców, układy technologiczne czy też urządzenia. Absolwenci są przygotowani również do kontynuowania kształcenia na III stopniu studiów (doktoranckich).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Górnictwo podziemne)
Zobacz pełny opis kierunku (Górnictwo odkrywkowe)
Zobacz pełny opis kierunku (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne)
Zobacz pełny opis kierunku (Przeróbka surowców mineralnych)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne

Semestr zimowy, 2022/2023

Górnictwo odkrywkowe

Semestr zimowy, 2022/2023

Górnictwo podziemne

Semestr zimowy, 2022/2023

Przeróbka surowców mineralnych

Semestr zimowy, 2022/2023

Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne

Semestr letni, 2022/2023

Górnictwo odkrywkowe

Semestr letni, 2022/2023

Górnictwo podziemne

Semestr letni, 2022/2023

Przeróbka surowców mineralnych

Semestr letni, 2022/2023

Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne

Semestr zimowy, 2023/2024

Górnictwo odkrywkowe

Semestr zimowy, 2023/2024

Górnictwo podziemne

Semestr zimowy, 2023/2024

Przeróbka surowców mineralnych

Semestr zimowy, 2023/2024

Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne

Semestr letni, 2023/2024

Górnictwo odkrywkowe

Semestr letni, 2023/2024

Górnictwo podziemne

Semestr letni, 2023/2024

Przeróbka surowców mineralnych

Semestr letni, 2023/2024