A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

Inżynieria Procesów Przemysłowych stanowi podstawę rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Obejmuje ona projektowanie, wytwarzanie i formowanie wyrobów i ich komponentów uwzględniając najnowsze trendy rozwoju przemysłu.

Wybierając kierunek Inżynieria Procesów Przemysłowych absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie procesów wytwarzania i technik formowania wyrobów metalowych oraz inteligentnego projektowania linii technologicznych. Poznają najnowocześniejsze procesy przemysłowe stosowane w gospodarce niskoemisyjnej, zapewniające obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Zrozumieją konieczność ochrony surowców, zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy recyklingu produktów w świetle zasady „green deal” zgodnej z wymogami strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Studenci zyskają także kluczową wiedzę z obszaru najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących w praktyce przemysłowej elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, technik cyfryzacji czy druku 3D i szybkiego prototypowania zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 i 5.0.

Studia na kierunku Inżynieria Procesów Przemysłowych umożliwią zatem zdobycie szerokiej wiedzy i praktyki przemysłowej na temat wytwarzania zaawansowanych technologicznie oraz funkcjonalnie materiałów i wyrobów gotowych. Jest to niezbędne dla szybkiego rozwoju tak wymagających obszarów zastosowań jak: motoryzacja, energetyka, lotnictwo, elektronika, telekomunikacja, czy medycyna. 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 13/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

 

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do fizyki
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 21
5.0 Zaliczenie O
Materiały inżynierskie
Wykład: 18
3.0 Zaliczenie O
Podstawy programowania inżynierskiego
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3.0 Zaliczenie O
Technologie wytwarzania materiałów inżynierskich
Wykład: 18
Zajęcia warsztatowe: 18
3.0 Zaliczenie O
Chemia ogólna
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 21
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
6.0 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 42
10.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka metali
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 21
7.0 Egzamin O
Chemia fizyczna
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4.0 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
5.0 Egzamin O
Nauka o materiałach
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5.0 Egzamin O
Grafika inżynierska
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
4.0 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 21
5.0 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr - semestr 1/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technika cieplna
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5.0 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
4.0 Zaliczenie O
Technologie metalurgiczne
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Zajęcia seminaryjne: 9
5.0 Egzamin O
Automatyzacja procesów
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
5.0 Zaliczenie O
Projektowanie w systemach CAD
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
4.0 Zaliczenie O
Mechanika ośrodków ciągłych
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
5.0 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr - semestr 2/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny humanizujący 1
Wykład: 9
Zajęcia seminaryjne: 9
2.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie wytwarzania przyrostowego
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4.0 Egzamin O
Technologie formowania materiałów I
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Wstęp do wirtotechnologii
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4.0 Zaliczenie O
Wymiana ciepła
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4.0 Zaliczenie O
Logistyka produkcji
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Zajęcia seminaryjne: 9
4.0 Zaliczenie O
Metody badań materiałów
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4.0 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr - semestr 3/4
Lektorat: 15
- Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zrównoważony rozwój przemysłu
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3.0 Egzamin O
Gospodarka energetyczna procesów
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
3.0 Egzamin O
Technologie formowania materiałów II
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
3.0 Egzamin O
Technologie ubytkowe CAM
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3.0 Zaliczenie O
Techniki symulacji numerycznych CAE
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3.0 Zaliczenie O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr - semestr 4/4
Lektorat: 15
5.0 Egzamin O
Blok obieralny w sem. 5
Suma godzin kontaktowych: 81
12.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gospodarka odpadami
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3.0 Zaliczenie O
Dobór materiałów i procesów wytwarzania
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
4.0 Zaliczenie O
Techniki wirtualizacji materiałów
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
4.0 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4.0 Zaliczenie O
Blok obieralny w sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 108
12.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot obieralny humanizujący 2
Suma godzin kontaktowych: 18
3.0 O
Blok obieralny w sem. 7
Suma godzin kontaktowych: 108
12.0 O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Suma godzin kontaktowych: 27
3.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ograniczenia procesowe
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3.0 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru