A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geometria i grafika inżynierska
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
3.0 Zaliczenie O
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
4.0 Egzamin O
Podstawy psychologii
Wykład: 12
2.0 Zaliczenie O
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
3.0 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
2.0 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 24
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6.0 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 24
Ćwiczenia audytoryjne: 33
6.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHP i ergonomia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3.0 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 12
3.0 Zaliczenie O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
4.0 Zaliczenie O
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
5.0 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 21
6.0 Egzamin O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
5.0 Egzamin O
Prawo gospodarcze
Wykład: 18
2.0 Zaliczenie O
A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)
Wykład: 12
2.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Statystyka
Wykład: 27
Ćwiczenia audytoryjne: 15
6.0 Egzamin O
Podstawy metrologii
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
2.0 Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 18
3.0 Zaliczenie O
Materiałoznawstwo
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
2.0 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6.0 Egzamin O
Projektowanie systemów produkcyjnych
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
6.0 Egzamin O
Język obcy - semestr 1/4
Lektorat: 21
- O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy konstrukcji maszyn
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
2.0 Zaliczenie O
Badania operacyjne
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5.0 Egzamin O
Metody zarządzania produkcją
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
5.0 Egzamin O
Rachunkowość
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 18
3.0 Zaliczenie O
Język obcy - semestr 2/4
Lektorat: 21
- O
Przedmioty obieralne dla sem.4, kier. ZiIP I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 42
6.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3.0 Zaliczenie O
Inżynieria elektryczna
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3.0 Zaliczenie O
Marketing
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
3.0 Zaliczenie O
Podstawy automatyzacji i robotyzacji
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3.0 Zaliczenie O
Rachunek kosztów dla inżynierów
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3.0 Egzamin O
Reengineering
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
4.0 Egzamin O
Język obcy - semestr 3/4
Lektorat: 21
- O
Przedmioty obieralne dla sem.5, kier. ZiIP I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 42
6.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Innowacyjność i projektowanie produktu
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4.0 Zaliczenie O
Logistyka w przedsiębiorstwie
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
4.0 Egzamin O
Zarządzanie projektem
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
4.0 Egzamin O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Lektorat: 21
5.0 O
Przedmioty obieralne dla sem.6, kier. ZiIP I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 78
10.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Finanse przedsiębiorstwa
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
6.0 Egzamin O
Praktyka technologiczna
Praktyka zawodowa: 0
4.0 Zaliczenie O
Zarządzanie jakością
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
6.0 Egzamin O
I. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.2 (n)
Wykład: 21
3.0 O
Przedmioty obieralne dla sem.7, kier. ZiIP I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 75
10.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15.0 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia audytoryjne: 18
2.0 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne dla sem.8, kier. ZiIP I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 54
7.0 O
C. Przedmiot obcojęzyczny obieralny dla I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 15
3.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru