A A A
pl | en
2022/2023 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Budownictwo

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego. Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Budownictwo mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia (budowlana)
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 12
3 Zaliczenie O
Geometria wykreślna
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 12
2 Zaliczenie O
Matematyka 1
Wykład: 24
Ćwiczenia audytoryjne: 33
9 Egzamin O
Technologie informacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
2 Zaliczenie O
Geologia
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika teoretyczna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 18
4 Zaliczenie O
Budownictwo ogólne
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 12
3 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 9
1 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
7 Egzamin O
Matematyka 2
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 21
7 Egzamin O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.1.n
Wykład: 12
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Mechanika teoretyczna
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 12
4 Egzamin O
Geodezja
Wykład: 12
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Mechanika gruntów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Egzamin O
Materiały budowlane
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5 Egzamin O
Budownictwo ogólne
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 12
5 Egzamin O
J. Język obcy (n) - semestr 1/4
Lektorat: 21
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody obliczeniowe
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
2 Zaliczenie O
Podstawy architektury i urbanistyki
Wykład: 15
2 Zaliczenie O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Egzamin O
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 Zaliczenie O
Technologia betonu
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
2 Zaliczenie O
Mechanika budowli
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 27
3 Zaliczenie O
J. Język obcy (n) - semestr 2/4
Lektorat: 21
- Zaliczenie O
Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bu
Suma godzin kontaktowych: 36
6 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Budownictwo komunikacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Egzamin O
Fizyka budowli
Wykład: 12
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Instalacje budowlane
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Mechanika budowli
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 24
4 Egzamin O
Konstrukcje metalowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Zaliczenie O
Konstrukcje murowe i drewniane
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
J. Język obcy (n) - semestr 3/4
Lektorat: 21
- Zaliczenie O
Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bu
Suma godzin kontaktowych: 18
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konstrukcje betonowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Zaliczenie O
Ekonomika budownictwa
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
2 Zaliczenie O
Technologia robót budowlanych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 12
5 Egzamin O
Fundamentowanie
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Konstrukcje metalowe
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Egzamin O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Lektorat: 21
5 Egzamin O
Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bu
Suma godzin kontaktowych: 36
6 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Budownictwo przemysłowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 12
2 Egzamin O
Konstrukcje betonowe
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Prawo budowlane
Wykład: 12
1 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Podstawy BIM
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 Zaliczenie O
Organizacja produkcji budowlanej
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3 Zaliczenie O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.2.n
Wykład: 12
2 Zaliczenie O
Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bud. (niest.)
Suma godzin kontaktowych: 54
9 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia audytoryjne: 15
1 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z geotechniki
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
1 Zaliczenie O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia st. (n)
Suma godzin kontaktowych: 15
3 Zaliczenie O
Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bud. (niest.)
Suma godzin kontaktowych: 63
12 Zaliczenie O