A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

GEOLOGIA GÓRNICZA

Zakres tematyczny

Geologia złożowa, nowoczesne techniki górnicze, wiertnicze i geodezyjne, racjonalizacja opróbowania złóż, optymalizacja metodyki szacowania jakości i zasobów złóż przy zastosowaniu metod geostatystycznych, wspomaganie geofizyczne prac dokumentacyjnych, zmiany prawa geologicznego i górniczego oraz praw pokrewnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Osoby zatrudnione w geologicznej obsłudze kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych, w przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych oraz w organach administracji geologicznej.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH, tel.: 12 617 23-71, e-mail: mucha@geol.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, tel.: 12 617 23-71, e-mail: sdgg@geol.agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Monika Wasilewska-Błaszczyk, tel.: 12 617 23-71, e-mail: sdgg@geol.agh.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia złóż kopalin skalnych, chemicznych, rud i węgli
Wykład: 19
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3.0 Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia: A. górnictwa odkrywkowego
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
2.0 Egzamin O
Wybrane zagadnienia: B. górnictwa podziemnego
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
2.0 Egzamin O
Wybrane zagadnienia: C. wiertnictwa
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
3.0 Egzamin O
Wybrane zagadnienia: D. geodezji górniczej
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
3.0 Egzamin O
Geologia górnicza i dokumentowanie geologiczne złóż
Wykład: 20
2.0 Zaliczenie O
Hydrogeologia górnicza
Wykład: 10
2.0 Zaliczenie O
Górnicza geologia inżynierska
Wykład: 8
2.0 Zaliczenie O
  • O - Obowiązkowy
  • W - Do wyboru

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia górnicza i dokumentowanie geologiczne złóż
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
Zajęcia terenowe: 15
6.0 Egzamin O
Elementy prawa geologicznego i górniczego oraz ochrony środowiska
Wykład: 10
3.0 Egzamin O
Projektowanie zagospodarowania złóż i likwidacji kopalń
Wykład: 5
1.0 Zaliczenie O
Geofizyczne wspomaganie prac geologicznych
Wykład: 10
2.0 Zaliczenie O
Geostatystyka górnicza
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Wycena wartości złóż kopalin
Wykład: 5
1.0 Zaliczenie O
Geologiczne aspekty inwestycji górniczych
Wykład: 4
1.0 Zaliczenie O
  • O - Obowiązkowy
  • W - Do wyboru