A A A
pl | en

Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych

Zakres tematyczny

Studia dotyczą zasad projektowania i eksploatacji złożonych systemów klimatyzacyjnych w górnictwie podziemnym. Zakres tematyczny obejmuje: podstawy chłodnictwa, mikroklimat wyrobisk górniczych, wentylacja wyrobisk górniczych, wymiana ciepła i wymienniki, prognozowanie zagrożenia temperaturowego, systemy i urządzenia wentylacyjne oraz chłodnicze, projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, systemy klimatyzacji kopalń, automatyka chłodnicza i układy zasilająco – sterujące, bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń chłodniczych w górnictwie.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do inżynierów związanych zawodowo z wentylacją, mechaniką i energetyką w górnictwie podziemnym. Zdobyta wiedza oraz znajomość obowiązujących przepisów pozwolą absolwentom na projektowanie i właściwe eksploatowanie systemów klimatyzacji w wyrobiskach podziemnych z wentylacją opływową i odrębną.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. uczelni

Organizator studiów podyplomowych

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. uczelni, tel.: 12 617 21 80, e-mail: obracaj@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Kazimierz Piergies, tel.: 12 617 20 89, e-mail: piergies@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mikroklimat wyrobisk górniczych
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O
Podstawy chłodnictwa
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O
Prognozowanie zagrożenia temperaturowego
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 6
3 Zaliczenie O
Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych I
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 6
3 Zaliczenie O
Wentylacja wyrobisk górniczych
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
4 Egzamin O
Wymiana ciepła i wymienniki
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
3 Egzamin O
Zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe: 6
2 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Automatyka chłodnicza i układy zasilająco-sterujące
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 4
Ćwiczenia projektowe: 6
4 Zaliczenie O
Eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych w górnictwie
Wykład: 12
2 Zaliczenie O
Regulacje prawne w obrocie czynnikami chłodniczymi
Wykład: 6
2 Zaliczenie O
Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych II
Wykład: 12
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Zaliczenie O
Systemy klimatyzacji kopalń
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 8
4 Egzamin O
Zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe: 6
2 Zaliczenie O
Seminarium i Praca Końcowa
Zajęcia seminaryjne: 10
2 Egzamin O