A A A
pl | en

Zarządzanie bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę

Zakres tematyczny

Zakres studiów obejmuje kompleksowo dziedziny wiedzy spotykane w problematyce funkcjonowania głębinowych ujęć wody. W procesie kształcenia podejmowane są m.in. zagadnienia rozpoznania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, aspekty techniczne wykonywania ujęć oraz technologiczne związane z eksploatacją i gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz środkami technicznymi. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do aktualnych regulacji prawnych oraz współczesnych wymagań sozologii i sozotechniki. Duży nacisk położony jest na efektywność i energochłonność ujmowania wody w poszczególnych fazach życia studni głębinowych. Ważnym elementem w procesie kształcenia są zajęcia praktyczne, których tematyka związana jest z systemami monitoringu środowiska, wdrażania systemów informatycznych oraz diagnostyką stanu obiektów technicznych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ujęciami wód podziemnych, a także do osób posiadających wykształcenie w innym kierunku, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Krzysztof Polak, tel.: +48 12 617 44 94, mail: kpolak@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, tel.: +48 12 617 35 06, mail: euwp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Karolina Kaznowska-Opala, tel.: +48 12 617 39 08, mail: kazn@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach wodociągowych
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę
Wykład: 4
Ćwiczenia projektowe: 4
2 Zaliczenie O
Zagadnienia prawne
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Hydrogeologia
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 4
3 Egzamin O
Wiertnictwo hydrogeologiczne
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Hydraulika studzienna
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
3 Zaliczenie O
Wdrażanie systemów informatycznych
Wykład: 4
Ćwiczenia projektowe: 4
2 Egzamin O
Maszyny przepływowe
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zagadnienia wytrzymałościowe w konstrukcjach studziennych i wodociągowych
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
3 Egzamin O
Gospodarka maszynowa i remontowa
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Podstawy automatyki przemysłowej i elektrotechniki
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Rekonstrukcja i renowacja studni
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Monitoring środowiska wodnego
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Technologia uzdatniania wody
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
3 Egzamin O
Gospodarka wodno-ściekowa
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne i konsultacje
Ćwiczenia audytoryjne: 10
3 Zaliczenie O