A A A
pl | en

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotów w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego obejmuje treści kształcenia, które można pogrupować w trzech obszarach merytorycznych.

Pierwszy z nich dotyczy zarządzania produkcją przemysłową w łańcuchu wartości, gdzie zagadnienia dotyczą zarządzania produkcją, innowacyjności produkcji przemysłowej, koncepcji Lean Mining, zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania produkcją, analiz wielowymiarowe - Business Intelligence.

Drugi obszar koncentruje się na aspektach finansowych związanych z pomiarem wartości przedsiębiorstwa i tworzeniem modeli finansowych umożliwiających zarządzanie wartością. W tym obszarze program studiów obejmuje zagadnienia finansów menadżerskich dla inżynierów produkcji; rentowności i płynności finansowej, strategicznego wzrostu wartości, modeli controllingowych przedsiębiorstwa wspierające wzrost jego wartości, ocenę efektywności projektów inwestycyjnych związanych z projektami geologiczno-górniczymi Kopalni jako zbioru projektów geologiczno -górniczych.

Trzeci obszar obejmuje tematykę kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem personelem. W tym obszarze program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: umiejętności menedżerskie (osób Dozoru), samoświadomość swoich talentów i obszarów do rozwoju, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie przez cele, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, rekrutacja i selekcja personelu, rozwój i ocena personelu, budowanie zespołów oraz zagadnienia z prawa pracy.

Ramowe treści kształcenia dla ww. przedmiotów są zbieżne z obowiązującymi standardami na studiach I i II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia i na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zakres tematyczny został ściśle dostosowany do wymogów Kierownictwa LW Bogdanka S.A.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia Podyplomowe są przeznaczone dla kadry kierowniczej LW Bogdanka S.A. posiadających wyższe wykształcenie, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy oraz dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe dla poprawy efektywności wykonywanej pracy.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH, tel. +48 12 617 46 13, e-mail: kustra@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Ekonomiki i Zarządzana w Przemyśle, tel.: +48 12 617 21 81, e-mail: kezp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska, tel.: +48 510 913 274, e-mail: wiktor@agh.edu.pl, dr inż. Artur Bator, tel.: +48 512 425 207, abator@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podylomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Finanse inżynierskie dla menedżerów produkcji
Wykład: 8
2 Egzamin O
Ocena sytuacji przedsiębiorstwa poprzez analizę finansową
Wykład: 16
4 Egzamin O
Modele controllingowe przedsiębiorstw wspierające wartość przedsiębiorstwa – centra odpowiedzialności
Wykład: 8
2 Egzamin O
Projekty geologiczno-górnicze ustalenie przychodów i kosztów w cyklu życia parceli eksploatacyjnej
Wykład: 8
2 Egzamin O
Innowacyjne techniki udostępniania złóż
Wykład: 8
2 Egzamin O
Trening umiejętności menadżerskich
Wykład: 16
4 Egzamin O
Budowanie zespołu
Wykład: 8
2 Egzamin O
Zagadnienia z prawa pracy
Wykład: 4
1 Egzamin O
Zagadnienia z prawa handlowego
Wykład: 4
1 Egzamin O
Analizy danych w Power BI
Wykład: 8
2 Egzamin O
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania produkcją
Wykład: 8
2 Egzamin O
Inżynieria procesów przeróbki mechanicznej węgla
Wykład: 8
2 Egzamin O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Lean Mining
Wykład: 16
4 Egzamin O
Projekty geologiczno-górnicze ustalenie przychodów i kosztów w cyklu życia parceli eksploatacyjnej
Wykład: 8
2 Egzamin O
Zarządzanie projektami
Wykład: 8
2 Egzamin O
Model kopalni podziemnej oparty na controllingu- kopalnia jako zbiór projektów geologiczno – górniczych
Wykład: 16
4 Egzamin O
Nowoczesne technologie w górnictwie podziemnym węgla
Wykład: 8
2 Egzamin O
Analizy wielowymiarowe produkcji
Wykład: 8
2 Egzamin O
Gospodarka odpadami w świetle zrównoważonego rozwoju
Wykład: 8
2 Egzamin O
Podejmowanie decyzji
Wykład: 8
2 Egzamin O
Zarządzanie zmianą
Wykład: 8
2 Egzamin O
Zarządzanie przez cele
Wykład: 8
2 Egzamin O
Zarządzanie konfliktem
Wykład: 8
2 Egzamin O
Praca końcowa
Praca dyplomowa: 0
6 Zaliczenie O