A A A
pl | en

Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych

Zakres tematyczny

Program nauczania obejmuje zastosowania praktyczne programów graficznych – AutoCAD, Autodesk Revit, Photoshop, Blender, 3ds Max. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z problemami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi modelowania geometrycznego i renderingu np. Blender, a także z zastosowaniem AutoCADa i Autodesk Revit do projektowania architektonicznego, z podstawami tworzenia stron internetowych i animacji (HTML, animacji z użyciem CSS i bibliotek JS) oraz ze specyfiką grafiki rastrowej, a także grafiki wektorowej. Program zastosowań praktycznych uzupełniony jest o elementy programowania w nowoczesnym języku skryptowym Python. Elementy programowania obejmują także swym zakresem podstawy przetwarzania obrazów i proste zastosowania webowe. Zagadnienia technik poligraficznych obejmują elementy poligrafii i elementy projektowania graficznego. Dotyczy to komputerowych programów graficznych i fundamentalnych zagadnień związanych z DTP (desktop publishing): modele barw, rozdzielczość, rastry, profile barwne, „nadlewki”, znaczniki, formaty graficzne itd. Podstawowe informacje nt. najbardziej popularnych technik druku (druk offsetowy, sitodruk, druk atramentowy, druk cyfrowy) oraz introligatorstwo i procesy wykończeniowe. Elementy projektowania graficznego zawierają ponadto zagadnienia związane z edycją obrazów cyfrowych i typografią.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Modelowanie geometryczne – konstrukcje 2D i 3D, rendering, animacja (AutoCAD, Blender, 3ds MAX); Elementy programowania – (JavaScript w projektowaniu stron internetowych, Python i PHP w elementach programowania); Projektowanie stron internetowych – (HTML, JavaScript, jQuery, strony responsywne, układy stron internetowych, CSS); Podstawy projektowania artystyczno-graficznego - zastosowania użytkowe (Photoshop, druk 3D (podstawowe pojęcia) oraz przygotowanie pliku do druku3D); Rysunek architektoniczno-budowlany – elementy projektowania architektonicznego, zastosowania w architekturze wnętrz (AutoCAD, Autodesk Revit); Podstawy technik poligraficznych - praca z obrazem i tekstem w oparciu o programy graficzne z pakietu Adobe CS Design Standard: Photoshop (grafika rastrowa/bitmapowa), Illustrator grafika obiektowa (wektorowa), InDesign (program typu „page layout”), Acrobat (dokumenty PDF).

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. architekt Tomasz Wieja, tel.: (048) 012 617 31 86 , kom.601 66 90 23, e-mail: wieja@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, tel.: +48 12 617 21 91, e-mail: katgeom@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Mariola Andrusikiewicz, tel.: +48 12 617 21 91, +48 12 633 32 80, e-mail: kaletka@agh.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Modelowanie geometryczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie O
Podstawy projektowania artystyczno-graficznego
Ćwiczenia laboratoryjne: 23
4 Zaliczenie O
Rysunek architektoniczno-budowlany
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Elementy programowania
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Projektowanie stron internetowych
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4 Zaliczenie O
Podstawy technik poligraficznych
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Modelowanie geometryczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie O
Podstawy projektowania artystyczno-graficznego
Ćwiczenia laboratoryjne: 22
4 Zaliczenie O
Rysunek architektoniczno-budowlany
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Elementy programowania
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Projektowanie stron internetowych
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Podstawy technik poligraficznych
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O