A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Energetyki i Paliw

ENERGETYKA I JAKOŚĆ POWIETRZA

Zakres tematyczny

Ochrona powietrza i energetyka, w szczególności będą realizowane następujące tematy: ochrona powietrza, współczesna analityka środowiska, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, emisja z pojazdów, lokalne planowanie energetyczne, zarządzanie projektami i studium wykonalności, metody efektywnej komunikacji społecznej.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia kierowane są do przedstawicieli samorządów i instytucji publicznych odpowiedzialnych za energetykę, klimat oraz jakość powietrza (ekodoradcy, doradcy energetyczni i klimatyczni), osób odpowiedzialnych w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach za sprawy związane z energetyką, emisjami, jakością powietrza, zarządzaniem energią i efektywności energetyczną, a także osób prowadzących własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Janusz Zyśk, tel.: komórkowy: 513 96 96 03, stacjonarny: + 48 12 617 41 74, e-mail: jazysk@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Energetyki i Paliw, tel.: +48 12 617 51 83, e-mail: elzbieta.goldasz@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Elżbieta Gołdasz, tel.: +48 12 617 51 83, e-mail: elzbieta.goldasz@agh.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona powietrza - podstawy
Wykład: 10
3.0 Zaliczenie O
Współczesna analityka środowiska
Wykład: 7
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3.0 Zaliczenie O
Zarządzanie projektami i studium wykonalności
Wykład: 12
Ćwiczenia projektowe: 3
3.0 Zaliczenie O
Lokalne planowanie energetyczne
Wykład: 12
Ćwiczenia projektowe: 6
5.0 Zaliczenie O
Metody efektywnej komunikacji społecznej
Wykład: 4
Ćwiczenia projektowe: 14
3.0 Zaliczenie O
Źródła konwencjonalne ciepła i ciepłej wody użytkowej cz. 1
Wykład: 6
2.0 Zaliczenie O
Efektywność energetyczna cz.1
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 13
2.0 Zaliczenie O
  • O - Obowiązkowy
  • W - Do wyboru

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Źródła konwencjonalne ciepła i ciepłej wody użytkowej cz. 2
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
3.0 Zaliczenie O
Efektywność energetyczna cz. 2
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 7
2.0 Zaliczenie O
Odnawialne źródła energii
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 13
4.0 Zaliczenie O
Emisja z pojazdów
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
3.0 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 11
2.0 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
5.0 Zaliczenie O
  • O - Obowiązkowy
  • W - Do wyboru