A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Zarządzania

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakres tematyczny

Program studiów obejmuje przedmioty powiązane w 5 grup tematycznych. Są to: podstawy wiedzy z prawa (prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo i postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych), niezbędne podstawy ekonomii (m.in. elementy: planowania i kal-kulacji kosztów, finansów i bakowości, analizy finansowo-ekonomicznej, rachunkowości oraz eko-nomiczne podstawy rynku nieruchomości), podstawy wiedzy technicznej (podstawy budownic-twa, przeglądy techniczne i remonty, podstawy kosztorysowania oraz ocena ekonomicznej efek-tywności inwestycji), przedmioty rozwijające umiejętności interdyscyplinarne (m.in. elementy podejmowania decyzji, matematyka finansowa, zarządzanie projektem, etyka zawodowa) i naj-ważniejsza grupa zagadnień bezpośrednio związana z zrządzaniem nieruchomościami (m.in. wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami, plan zarządzania nieruchomością, procedury w zarządzaniu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszka-niowych, nieruchomościami biurowymi, centrów handlowych i mieszanymi).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia Zarządzanie nieruchomościami przeznaczone są dla osób aktualnie lub potencjalnie wy-konujących zawód administratora nieruchomości, kadry kierowniczej i dla specjalistów, którzy pracują w innych instytucjach gospodarujących nieruchomościami. Studia przygotowują do zawodu osoby, które zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH, tel.: 12 617 42 02, e-mail: plebkows@zarz.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania, tel.: 12 617 42 22, 12 617 42 02, e-mail: abando@zarz.agh.edu.pl, plebkows@zarz.agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Agnieszka Bańdo, tel.: 12 617 42 22, e-mail: abando@zarz.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Opis dla studentów dotyczący danego semestru (JEŻELI DOTYCZY)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Cześć ogólna prawa cywilnego
Wykład: 5
1.0 Zaliczenie O
Podstawy prawa rzeczowego i prawo zobowiązań
Wykład: 15
3.0 Zaliczenie O
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Wykład: 5
1.0 Zaliczenie O
Gospodarka przestrzenna
Wykład: 10
2.0 Zaliczenie O
Gospodarka nieruchomościami
Wykład: 8
2.0 Zaliczenie O
Ochrona danych osobowych
Wykład: 2
1.0 Zaliczenie O
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Wykład: 11
2.0 Zaliczenie O
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Wykład: 2
Ćwiczenia audytoryjne: 2
1.0 Zaliczenie O
Podstawy budownictwa
Ćwiczenia audytoryjne: 10
2.0 Zaliczenie O
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
Ćwiczenia audytoryjne: 5
1.0 Zaliczenie O
Podstawy marketingu
Wykład: 2
Ćwiczenia audytoryjne: 3
1.0 Zaliczenie O
Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
Wykład: 2
1.0 Zaliczenie O
  • O - Obowiązkowy
  • W - Do wyboru

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy finansów i bankowości
Wykład: 6
1.0 Zaliczenie O
Podstawy matematyki finansowej
Ćwiczenia audytoryjne: 6
1.0 Zaliczenie O
Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
Wykład: 6
2.0 Zaliczenie O
Elementy rachunkowości
Wykład: 4
1.0 Zaliczenie O
Elementy planowania i kalkulacji kosztów
Wykład: 4
1.0 Zaliczenie O
Przeglądy techniczne i remonty
Wykład: 5
1.0 Zaliczenie O
Podstawy kosztorysowania
Wykład: 2
1.0 Zaliczenie O
Standardy, etyka zawodowa i organizacje zarządców nieruchomości
Wykład: 4
1.0 Zaliczenie O
Plan zarządzania nieruchomością
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3.0 Zaliczenie O
Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2.0 Zaliczenie O
Zarządzanie nieruchomościami mieszanymi
Wykład: 10
2.0 Zaliczenie O
Zarządzanie nieruchomościami biurowymi i centrów handlowych
Wykład: 10
2.0 Zaliczenie O
Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Ćwiczenia audytoryjne: 10
2.0 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 10
2.0 Zaliczenie O
  • O - Obowiązkowy
  • W - Do wyboru