A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Przedsiębiorczość technologiczna

Zakres tematyczny

Program studiów obejmuje osiem modułów tematycznych, w ramach których omawiane będą kluczowe wyzwania dla procesu kreowania i rozwoju, we wczesnym etapie, spółki spin-off. Kształcenie będzie miało charakter interdyscyplinarny - łączący wiedzę z nauk ekonomicznych, technicznych z elementami wiedzy zawodowej i kształtowania postaw przywódczych. Wszystkie treści profilowane będą na kontekst startupu technologicznego. Studia realizowane są we współpracy z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółką celową AGH (www.innoagh.pl). Ponad to partnerem studiów jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia są przeznaczone dla osób budujących, zamierzających budować lub rozważających budowę własnej firmy start-up (spin-off), szczególnie w oparciu o posiadaną wiedzę, technologię, umiejętności czy wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, jak również dla osób chcących profesjonalnie wspierać powstawanie startupów oraz nimi zarządzać. Studia są przeznaczone dla osób nie posiadających wiedzy biznesowej lub takich, którzy chcieliby taką wiedzę pogłębić i zaktualizować, zdobyć praktyczne umiejętności charakterystyczne dla rozwoju biznesu technologicznego.

Wśród słuchaczy mogą się znaleźć np.: studenci, absolwenci I stopnia studiów (licencjackich, inżynierskich), doktoranci, pracownicy naukowi, personel centrów transferu technologii i spółek celowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Dominik Kowal, tel.: 12 617 43 27, telefon komórkowy: 603 608 299, e-mail: dkowal@zarz.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania, dr Wojciech Kowalik, tel.: 12 617 43 08, telefon komórkowy: 607 573 510, e-mail: wkowalik@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Katarzyna Książko, tel.: 12 617 43 01, telefon komórkowy: 603 580 161, e-mail: kksiazko@zarz.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie biznesu (cz. I)
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Prawo (cz. I)
Wykład: 14
3 Egzamin O
Finanse (cz. I)
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
2 Zaliczenie O
Zarządzanie (cz. I)
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Egzamin O
Marketing i media relations
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Rozwój kompetencji menadżerskich (cz. I)
Wykład: 2
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Przedsiębiorczy LAB (cz. I)
Zajęcia seminaryjne: 12
1 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie biznesu (cz. II)
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Prawo (cz. II)
Wykład: 12
3 Egzamin O
Finanse (cz. II)
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O
Zarządzanie (cz. II)
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
2 Zaliczenie O
Rozwój kompetencji menadżerskich (cz. II)
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O
Rozwój organizacji
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Przedsiębiorczy LAB (cz. II)
Zajęcia seminaryjne: 12
1 Zaliczenie O