A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)

Zakres tematyczny

Tematyka studiów jest związana z wdrożeniem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, nazywanej też gospodarką cyrkulacyjną) w praktykę gospodarczą przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Program studiów obejmuje 14 przedmiotów.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do właścicieli i pracowników podmiotów gospodarczych, menedżerów wyższego i średniego szczebla, organizacji pozarządowych, pracowników administracji różnego szczebla, konsumentów zainteresowanych nowymi modelami gospodarczymi, ponieważ GOZ dotyczy zarówno aspektów zarządzania zasobami (materiały, energia, woda), jak i ich wpływu na środowisko, poprzez minimalizowanie odpadów i emisji w całym cyklu życia.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, tel.: 12 617 42 90, telefon komórkowy: 783-940-149, e-mail: niwaszcz@zarz.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania w Energetyce, tel.: 783-940-149, e-mail: . niwaszcz@zarz.agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Danuta Sonik, tel.: 12 617 43 56, telefon komórkowy: 603 580 342, e-mail: dsonik@zarz.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
GOZ w dokumentach i programach strategicznych UE i Polski oraz w projektach badawczych
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Założenia GOZ i ich wdrażanie, wskaźniki GOZ i ich monitorowanie w wybranych krajach i regionach
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 6
1 Zaliczenie O
Modele biznesowe GOZ i możliwości ich wdrożenia
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Ekonomiczna i techniczna ocena tworzenia produktów z odpadów – dobre praktyki ponownego użycia i recyklingu
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Rola GOZ w branży opakowaniowej
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Rozwiązania technologiczne i strategie GOZ podmiotów gospodarczych. Symbioza przemysłowa. Dobre praktyki przedsiębiorstw i samorządów
Wykład: 16
3 Zaliczenie O
Możliwości pozyskiwania funduszy i programy wspierające GOZ. Zielone zamówienia publiczne w GOZ
Wykład: 8
1 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Tworzywa sztuczne a modele biznesowe i strategie GOZ
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Modele biznesowe w energetyce konwencjonalnej a możliwości wdrażania GOZ
Wykład: 12
2 Zaliczenie O
Strategie zarządzania ryzykiem w warunkach GOZ
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
GOZ i czystsza produkcja. Dobre praktyki z przemysłu
Wykład: 8
1 Zaliczenie O
Znaczenie i rozwój OZE w kontekście GOZ. Eko-projektowanie
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O
Ślad węglowy (CF) i środowiskowy (LCA) a GOZ. Analiza przepływu materiałów i efektywność zasobów bazy modeli biznesowych GOZ dla MSP
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 12
2 Zaliczenie O