A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym

Zakres tematyczny

Aktualizacja oraz przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle naftowym i gazowniczym, m.in. w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, marketingu, systemów zarządzania jakością, prawa gospodarczego, zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, oceny inwestycji, analizie ryzyka, ekonometrii, technik negocjacyjnych czy zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazu ziemnego i ropy naftowej.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH, tel.: 12 617 22 19, e-mail: laciak@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, tel.: 12 617 31 53, e-mail: mnosal@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

lic. Monika Nosal, tel.: (12) 617 31 53, e-mail: mnosal@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie wartością firmy
Wykład: 10
4 Zaliczenie O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Wykład: 15
5 Egzamin O
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 5
3 Zaliczenie O
Prawo gospodarcze
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 5
5 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Analityka danych biznesowych
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 5
3 Zaliczenie O
Techniki negocjacyjne i zarządzanie konfliktem
Wykład: 10
2 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Zarządzanie jakością w inżynierii naftowej i gazowniczej
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Przywództwo w organizacji i podejmowanie decyzji
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Marketing
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 5
5 Egzamin O
Inwestycje (Ocena efektywności inwestycji)
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 10
5 Egzamin O
Ekonometria
Wykład: 10
3 Zaliczenie O