A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika

Kierunek Ceramika związany jest z obszarem dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna, obejmującej zarówno dziedzinę nauk chemicznych, jak i technicznych. Kształcenie w ramach kierunku Ceramika zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z materiałami i technologiami ceramicznymi, a w szczególności z zakresu wzornictwa ceramiki i szkła. Program kierunku Ceramika zapewnia kluczową wiedzę dla osób projektujących wyroby lub dekoracje ceramiczne lub technologów zajmujących się wdrażaniem nowych wyrobów i/lub dekoracji do produkcji. Absolwenci kierunku Ceramika są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych. Absolwent kończący specjalność “Wzornictwo Ceramiki i Szkła” wyróżnia się dogłębną znajomością technologii wytwarzania wyrobów z ceramiki (płytki ceramiczne, szklane ceramiczne wyroby stołowe oraz inne wyroby szklane i ceramiczne) przy połączeniu ze znajomością zasad projektowania (manualnego i przy użyciu profesjonalnych programów komputerowych) wyrobów użytkowych z ceramiki i szkła. Wydział ma zapewnienie współpracy w procesie dydaktycznym, z Zakładem Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, Zakładami Porcelany Ćmielów" i “Chodzież” oraz firmą Ceramika Tubądzin. Zakłady będą udostępniać materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz mogą być miejscem praktyk studenckich. Wydział współpracuje również w tym zakresie z firmami zagranicznymi mającymi przedstawicielstwa w Polsce. Są to: Colorobbia Polska Sp. z o.o., Torrecid Group Poland, SACMI oraz System Ceramics Poland. Absolwenci kierunku Ceramika mogą być zatrudniani jako inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi, technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym, specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie komputerowe wyrobów szklanych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
Zajęcia praktyczne: 15
4 Zaliczenie O
Wzornictwo ceramiki i szkła
Wykład: 60
4 Zaliczenie O
Technologie zdobienia szkła
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Komputerowe projektowanie wyrobów ceramicznych (RhinoCeros 3D)
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
Zajęcia praktyczne: 15
4 Zaliczenie O
Zaawansowane metody badań materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Technologie zdobienia ceramiki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Zarządzanie barwą
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot specjalistyczny
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Język obcy
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Egzamin O
Seminarium magisterskie 1
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Warsztaty szkła
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
Ćwiczenia projektowe: 15
9 Egzamin O
Praca dyplomowa 1
Zajęcia praktyczne: 15
- Zaliczenie O
Warsztaty ceramiki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
Ćwiczenia projektowe: 15
9 Egzamin O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Narzędzie i techniki rozwiązywania problemów produkcyjnych
Wykład: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa 2
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Organizacja i zarządzanie firmą
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Seminarium magisterskie 2
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O