A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Techniczna

Kierunek Fizyka Techniczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika kwantowa
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
8 Egzamin O
Ścieżki dyplomowania FTC2.1
Suma godzin kontaktowych: 330
22 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka statystyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Udział w badaniach naukowych
Zajęcia warsztatowe: 75
3 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
5 Zaliczenie O
Język obcy B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Ścieżki dyplomowania FTC2.2
Suma godzin kontaktowych: 165
11 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania FTC2.3
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Egzamin O
Moduły obieralne TFC2.3
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (HS) II
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O