A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA

Celem programu studiów I stopnia w na kierunku Inżynieria Mechatroniczna jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich.
Studia na kierunku przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają i / lub wykorzystują różne układy mechatroniczne. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych.
Absolwenci programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących urządzenia mechatroniczne.
Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, oferuje kierunek Inżynieria Mechatroniczna drugiego stopnia), jak i na innych wydziałach lub uniwersytetach w Polsce lub za granicą.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomia
Wykład: 28
2.0 O
Podstawy informatyki
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5.0 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Matematyka 1
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 90
13.0 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4.0 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy 1
Lektorat: 30
- O
Podstawy nauki o materiałach
Wykład: 36
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
5.0 Egzamin O
Sieci komputerowe i bazy danych
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3.0 Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
8.0 Egzamin O
Matematyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Podstawy mechatroniki
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5.0 Egzamin O
Techniki wytwarzania
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2.0 Zaliczenie O
Język obcy 2
Lektorat: 45
- O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Zapis konstrukcji
Wykład: 26
Ćwiczenia projektowe: 42
5.0 Zaliczenie O
Podstawy automatyki
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5.0 Egzamin O
Metody numeryczne i statystyka
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4.0 Zaliczenie O
Technologie obróbki metali i tworzyw sztucznych
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
2.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przetwarzanie sygnałów i identyfikacja
Suma godzin kontaktowych: 172
15.0 O
Język obcy 3
Lektorat: 60
5.0 O
Podstawy elektroniki
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4.0 Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji mechanizmów urządzeń mechatronicznych
Wykład: 48
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 39
8.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Robotyka
Suma godzin kontaktowych: 121
13.0 O
Wirtualne prototypowanie w projektowaniu
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 42
4.0 Zaliczenie O
Mechatroniczne systemy wykonawcze, sensoryczne i sterujące
Wykład: 65
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
Ćwiczenia projektowe: 44
15.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4.0 O
Projektowanie mechatroniczne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 22
5.0 Zaliczenie O
Teoria sterowania
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 34
9.0 Egzamin O
Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania
Wykład: 42
Ćwiczenia laboratoryjne: 70
Ćwiczenia projektowe: 14
10.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawo i twórczość w technice
Suma godzin kontaktowych: 20
2.0 O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15.0 Zaliczenie W
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
Ćwiczenia projektowe: 10
4.0 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1.0 Zaliczenie O
Blok modułów obieralnych specjalistycznych
Suma godzin kontaktowych: 30
2.0 O
Przedsiębiorczość i zarządzanie
Suma godzin kontaktowych: 20
2.0 O
Blok obieralny modułów obcojęzycznych
Suma godzin kontaktowych: 50
4.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru