A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (kierunek wspólny - WIEiT, WH, WIMiC)

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, stosowanej informatyki śledczej, sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym zwłaszcza śladów cyfrowych, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i osobistego w tym w cyberprzestrzeni, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i pozyskiwania oraz analizy źródeł informacji. Ponadto absolwent kierunku legitymuje się niezbędną wiedzą z zakresu prawa, a także rozszerzoną wiedzą o sposobach działania organów ochrony prawnej i w zakresie środowiska technologii cyfrowych. Absolwent ścieżki związanej z analityką kryminalistyczną posiada gruntowną wiedzę o profilu chemiczno-biologicznym na bazie ultraczułych metod analitycznych, potrafią samodzielnie realizować zadania we współpracy z innymi zespołami. Absolwenci mogą pracować jako analitycy danych, specjaliści od odzyskiwania danych, audytorzy, integratorzy technologii, pracownicy kancelarii tajnych, a także technicy kryminalistyczni i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych. Ponadto absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego.

Opiekun kierunku: dr Krzysztof Krassowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 119/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 47/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 1/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Elementy prawa konstytucyjnego i praw człowieka
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Analiza 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
6 Egzamin O
Społeczeństwo-technologia-nauka
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Wstęp do prawoznawstwa i podstawowych instytucji prawnych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Egzamin O
Podstawy prawa karnego
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Podstawy postępowania karnego
Wykład: 30
Zajęcia terenowe: 15
3 Egzamin O
Podstawy informatyki
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Algebra
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 2/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
6 Egzamin O
Wprowadzenie do kryminalistyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Analiza 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Wprowadzenie do informatyki śledczej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Ustrój organów ochrony prawnej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Probablistyka i statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Podstawowe problemy bezpieczeństwa
Wykład: 15
1 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 3/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Podstawy analizy informacji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Wprowadzenie do kryminologii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Programowanie i projektowanie obiektowe
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 22
Ćwiczenia laboratoryjne: 21
6 Egzamin O
Ścieżka kształcenia
Suma godzin kontaktowych: 112
8 Egzamin O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Analiza miejsca zdarzenia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Podstawy etyki
Konwersatorium: 15
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy analityki kryminalnej
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 40
4 Egzamin O
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Ścieżka kształcenia
Suma godzin kontaktowych: 120
8 Zaliczenie O
Języki programowania aplikacji internetowych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Informacja kryminalna
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Programowanie systemów wbudowanych
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Instytucja biegłego sądowego
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Sieci transmisji danych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Egzamin O
Pozyskiwanie, zabezpieczanie i analiza danych cyfrowych
Wykład: 20
Ćwiczenia projektowe: 20
2 Zaliczenie O
Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
Wykład: 8
Zajęcia warsztatowe: 16
2 Zaliczenie O
Psychologia osobowości i psychopatologia
Wykład: 30
3 Egzamin O
Ścieżka kształcenia
Suma godzin kontaktowych: 120
8 Zaliczenie O
Podstawy psychologii śledczej i sądowej
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
6 Egzamin O
Bezpieczeństwo państwa
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Polityka karna państwa
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Ścieżka kształcenia
Suma godzin kontaktowych: 150
11 Zaliczenie O
Krajowe zasoby informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Szpiegostwo przemysłowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Analiza danych i uczenie maszynowe
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Zaliczenie O
Ochrona danych osobowych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Ochrona informacji niejawnej
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot obieralny (UBPO) 2 ECTS
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 3ECTS
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny w języku obcym (UBPO)
Wykład: 30
4 Zaliczenie O
Blok przedmotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Ścieżka kształcenia
Suma godzin kontaktowych: 30
18 Zaliczenie O