A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Cyberbezpieczeństwo

Studenci kierunku Cyberbezpieczeństwo otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Dzięki temu po zakończeniu studiów są cenionymi specjalistami, chętnie zatrudnianymi w instytucjach publicznych, organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i firmach świadomych jak ważna jest ochrona systemów teleinformatycznych. Przyjęta strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej czy krajowy system cyberbezpieczeństwa potwierdzają, że obecnie jest to kluczowa dziedzina. Absolwenci kierunku stanową więc niezbędne ogniwo rozwoju gospodarki – nie tylko w ujęciu krajowym, ale i globalnym.
Program kształcenia powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT, w szczególności tymi, które są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i ochroną danych. Studenci otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie – zarówno podstawowe (przedmioty wprowadzające do informatyki, programowania czy działania systemów i sieci teleinformatycznych) jak i specjalistyczne (testy penetracyjne, informatyka śledcza, kryptografia, biały wywiad, oprogramowanie złośliwe, obsługa incydentów, itp.). Uzupełnieniem są treści związane z aspektami prawnymi, organizacyjnymi czy zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Szeroka oferta przedmiotów obieralnych pozwala na indywidualny wybór zagadnień, zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi studentów. Absolwenci mają możliwość dalszego kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich czy poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i zdobywanie branżowych certyfikatów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 111/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 17/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
6 Egzamin O
Analiza 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
6 Egzamin O
Krajowy system cyberbezpieczeństwa
Wykład: 30
3 Egzamin O
Wprowadzenie do prawa karnego i postępowania karnego
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wprowadzenie do sieci Internet
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wstęp do administracji i bezpieczeństwa komputerowego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wstęp do informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Matematyka dyskretna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy programowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Probabilistyka i statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Projektowanie i analiza algorytmów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Wykrywanie incydentów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie O
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy 1
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo lokalnych sieci komputerowych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Fizyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Kryptografia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Programowanie skryptowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Systemy operacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 3
Suma godzin kontaktowych: 100
8 Zaliczenie O
Język obcy 2
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza malware
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Bazy danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci komputerowych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Bezpieczeństwo oprogramowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Ochrona danych osobowych i technologie wzmacniające prywatność
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 4
Suma godzin kontaktowych: 60
6 Zaliczenie O
Język obcy 3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo w sieciach rozległych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Ochrona informacji niejawnych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Systemy i sieci komórkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Zaliczenie O
Szpiegostwo przemysłowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Testy penetracyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Blok obieralny semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 150
12 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i systemów sterowania przemysłowego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Pracownia projektowa 1
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Praktyczne wykorzystanie informacji z otwartych źródeł
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Programowanie sieciowe wspierające aplikacje bezpieczne
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Blok obieralny semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 125
9 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia projektowa 2
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 180
12 Zaliczenie O