A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Informatyka Stosowana

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski, jak i całego kraju. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 1
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
8 Egzamin O
Matematyka dyskretna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Algebra wyższa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Repetytorium z fizyki
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Podstawy informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
3 Zaliczenie O
Podstawy systemów operacyjnych/UNIX
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Mechanika i termodynamika
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 24
5 Egzamin O
Statystyka i przetwarzanie danych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Programowanie proceduralne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy B2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (E) I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (HS) I
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 3
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Elektromagnetyzm i optyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Teoria obwodów i sygnałów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Podstawy programowania obiektowego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Sieci komputerowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy B2
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Moduły obieralne INS1.3
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Laboratorium fizyczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Układy elektroniczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Programowanie obiektowe 1
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Metody numeryczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Podstawy grafiki komputerowej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Zaliczenie O
Język obcy B2 (E)
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Moduły obieralne INS1.4
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie W

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie obiektowe 2
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Bazy danych 1
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
Ćwiczenia projektowe: 4
5 Zaliczenie O
Inżynierskie metody numeryczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Moduły obieralne INS1.5
Suma godzin kontaktowych: 165
14 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grafy i ich zastosowania
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Metody inteligencji obliczeniowej
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
6 Zaliczenie O
Moduły obieralne IS1 - sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 165
11 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Komputeryzacja pomiarów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Moduły obieralne IS1 - sem. 7
Suma godzin kontaktowych: 120
12 Zaliczenie O