A A A
pl | en

Technologie Przemysłu 4.0 (kierunek wspólny - WEAIiIB, WO)

Celem kształcenia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 jest wykształcenie absolwentów gotowych do podjęcia pracy w firmach funkcjonujących w ramach szeroko pojętej czwartej rewolucji przemysłowej. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności inżynierskie pozwalające na monitorowanie, pozyskiwanie i analizę danych. Będą przygotowani do integracji rozwiązań z technologii wytwórczych (w szczególności odlewniczych) z rozwiązaniami nowoczesnej i zautomatyzowanej produkcji.
Systemy tzw. Przemysłu 4.0 bazują na zintegrowanych, zautomatyzowanych systemach produkcyjnych, w których mamy do czynienia z ciągłą wymianą informacji. Informacje pochodzą m.in. z systemów IoT, czujników oraz systemów zarządzania produkcją.
Inżynierskie kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim interdyscyplinarności – zdolności do łączenia wiedzy z obszarów automatyki, sztucznej inteligencji, mechatroniki, programowania, a do tego umiejętności wykraczających poza kompetencje typowo inżynierskie. Specjalista Przemysłu 4.0 wykazywać będzie się również umiejętnościami z obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi, projektami oraz zespołami ludzkimi, do tego sprawnego komunikowania się i gotowością do zmian.
Zakres kształcenia obejmie przygotowanie programistyczne i obliczeniowe, zagadnienia automatyki i sterowania oraz przygotowanie do zagadnień związanych z analizą i obróbką danych, w tym z użyciem metod sztucznej inteligencji. Absolwent będzie rozwijać te zagadnienia w połączeniu z praktyką. Proces kształcenia obejmie również zagadnienia związane z wybranymi technologiami wytwórczymi, zwłaszcza w zakresie nowoczesnego odlewnictwa.
Obecnie cyfrowe technologie zmieniają sposób prowadzenia produkcji w oparciu o generowanie, transfer i przetwarzanie, a także analizę dużych zbiorów danych. Czwarta rewolucja przemysłowa związana jest z komunikacją między czujnikami, urządzeniami, systemami przemysłowego Internetu rzeczy w celu optymalizacji produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Absolwenci kierunku Technologie Przemysłu 4.0 otrzymają̨ wiedzę teoretyczna ̨ i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii zarówno w zakresie szeroko rozumianych systemów automatyzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji czy sterowania produkcją.
Absolwenci będą mieć̨ możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 oraz innych kierunkach prowadzonych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH (WEAIiIB) oraz dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. AGH (WO)

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 12/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Algebra liniowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Analiza matematyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Programowanie w języku Python
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Podstawy wiedzy o materiałach
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
Zajęcia praktyczne: 15
4 Zaliczenie O
Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 45
3 Zaliczenie O
Przemysł 4.0
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Współczesne technologie materiałowe
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Analiza matematyczna 2
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Równania różniczkowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Podstawy Data Science
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Metody badań materiałów i konstrukcji
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Programowanie obiektowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Oprogramowanie obliczeniowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Metody numeryczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Sterowanie układów liniowych I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Bazy danych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Stopy odlewnicze
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Podstawy wiedzy o polimerach
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Elektrotechnika
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Sterowanie układów liniowych II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Techniki pomiarowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Projektowanie technologii wytwarzania
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Elektronika
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne
Suma godzin kontaktowych: 120
8 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systemy PLC
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Analiza danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Symulacje komputerowe procesów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Systemy pomiarowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Przedmioty obieralne
Suma godzin kontaktowych: 180
12 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Symulacje technologii wytwarzania komponentów odlewanych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Podstawy robotyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Systemy wizyjne w instalacjach przemysłu 4.0
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Budowa maszyn i mechanizacja przemysłu
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne
Suma godzin kontaktowych: 135
12 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HS-1
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HS-2
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne lub koło naukowe
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne z pracownią dyplomową
Ćwiczenia projektowe: 45
4 Zaliczenie O