A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Odlewnictwa

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne

Kierunek Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne na II stopniu studiów niestacjonarnych realizowany w dużym stopniu (do 50% pkt ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie) w postaci e-learningu, został utworzony w odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie podniesienia kwalifikacji przez absolwentów studiów I stopnia Wydziału Odlewnictwa. Ma to związek z coraz silniejszą pozycją polskiego przemysłu odlewniczego w światowej produkcji samochodowej. Program kierunku został dostosowany do potrzeb światowych trendów w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy użyciu technologii odlewniczych dla branży automotive.

Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę oraz doświadczenie, które uczynią go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach z szeroko pojętej branży automotive, w instytutach badawczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na magistrów inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 32/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody produkcji wielkoseryjnej
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Projektowanie zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Programowanie sterowników PLC
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
4 Egzamin O
Tworzywa na odlewy motoryzacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Zajęcia seminaryjne: 5
5 Egzamin O
Zaawansowane metody pomiarowe
Wykład: 10
Zajęcia seminaryjne: 10
4 Zaliczenie O
Materiały na formy metalowe
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Symulacja procesów wytwarzania odlewów
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
BHP w przemyśle ciśnieniowym
Wykład: 10
Zajęcia seminaryjne: 5
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne
Wykład: 15
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konstrukcja - projektowanie odlewów i form ciśnieniowych
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Generatywne techniki wytwarzania
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Obróbka cieplna odlewów
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Język angielski B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Zintegrowane systemy zarządzania
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Bloki obieralne
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 90
18 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systemy bazodanowe
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
1 Zaliczenie O
Analiza danych i data mining w przemyśle motoryzacyjnym
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
1 Zaliczenie O
Statystyczna kontrola procesów przemysłowych - SPC
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Wady odlewów i badania nieniszczące
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
1 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
OBIERALNE Anglojęzyczne
Wykład: 15
3 Zaliczenie O