A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Systemy Wbudowane posiada wiedzę z zakresu testowania i niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych, architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, systemów łączności, projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC; a także potrafi: projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL), projektować systemy transmisyjne (układy antenowe, sieci światłowodowe), dobierać protokoły komunikacyjne, projektować wysokosprawne układy zasilające, zaprojektować układy sensorowe, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie systemów elektronicznych i technik transmisji danych do wytwarzania urządzeń o charakterze innowacyjnym.
Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Sieci i Usługi posiada wiedzę z zakresu: metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji, technik kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, norm niezawodności, diagnozowania błędów, metod lokalizacji uszkodzeń i testowania elementów sieci telekomunikacyjnych, multimedialnych usług interaktywnych oraz potrafi: projektować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem QoS oraz bezpieczeństwa, projektować systemy transmisyjne, dobierać protokoły komunikacyjne, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technik kodowania informacji, protokołów transmisji danych oraz architektur sieci telekomunikacyjnych do projektowania i wytwarzania nowych sieci telekomunikacyjnych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy przedsiębiorczości
Wykład: 18
2 Zaliczenie O
Operating systems for information systems
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 12
3 Zaliczenie O
Sprzętowa akceleracja protokołów telekomunikacyjnych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Standardy i systemy komunikacyjne w sieciach IoT
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 6
4 Egzamin O
Narzędzia komputerowe w rozwiązywaniu wybranych zagadnień matematyki wyższej i optymalizacji
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Egzamin O
Kompatybilność elektromagnetyczna
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie projektami
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 12
3 Zaliczenie O
Metodyki projektowania i modelowania systemów 1
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 12
3 Zaliczenie O
Procesory sygnałowe w aplikacjach
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 6
4 Zaliczenie O
Sensory i sieci sensoryczne
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 6
4 Zaliczenie O
Testowanie i niezawodność
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Procesory i architektury systemów komputerowych
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Informatyka)
Lektorat: 30
2 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Zaliczenie O
Metodyki projektowania i modelowania systemów 2
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Egzamin O
Technika światłowodowa i fotonika
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Systemy komórkowe
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 18
3 Zaliczenie O