A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Informatyka Techniczna

Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu. Program nauczania na drugim stopniu studiów ukierunkowany jest na dostosowanie profilu studiów do indywidualnych zainteresowań kandydatów. Stąd program w całości składa się z przedmiotów obieralnych, dotyczących m.in. zaawansowanych aspektów zarządzania projektami i systemami informatycznymi, modelowania procesów oraz wykorzystania technik internetowych i metod sztucznej inteligencji. Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych. Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99,5% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Ukończenie studiów drugiego stopnia daje zwiększone możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych i menedżerskich.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski B2+ - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
Lektorat: 15
2 Egzamin O
Przedmiot obieralny (eLearning)
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
5 Zaliczenie W
Przedmiot obieralny HES III (NS)
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Zaliczenie W
Przedmiot obieralny w języku angielskim (NS)
Suma godzin kontaktowych: 32
3 Zaliczenie W

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne
Suma godzin kontaktowych: 160
25 Zaliczenie W

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne
Suma godzin kontaktowych: 160
25 Zaliczenie W

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie W
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 16
5 Zaliczenie W