A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Zaawansowane Materiały Inżynierskie

Kierunek Zaawansowane Materiały Inżynierskie stanowi kontynuację wieloletniej tradycji kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (dawniej Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Program studiów II stopnia jest kontynuacją programu opracowanego dla Inżynierii Materiałowej, który w 2016 roku uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Został on ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom specjalistyczną wiedzę w zakresie wytwarzania, przetwarzania i charakteryzowania właściwości i struktury zaawansowanych materiałów inżynierskich. Wysoki poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w postaci czołowych lokat w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, a także w badaniach opinii absolwentów tego kierunku. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.
Program studiów przygotowuje przyszłych magistrów inżynierów do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych oraz jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania, łączenia oraz zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego materiały inżynierskie i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach wytwarzania i przetwarzania materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, jak również w branży motoryzacyjnej i lotniczej.
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH poszczycić się może współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi i instytutami badawczymi. Do najważniejszych firm należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch i Macrologic, a także instytuty naukowe i badawcze, spośród których wymienić można Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 29/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski B2+ - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
Lektorat: 15
2 Egzamin O
Zaawansowane metody badań materiałów
Wykład: 21
Ćwiczenia laboratoryjne: 21
5 Zaliczenie O
Komputerowe wspomaganie w Inżynierii Materiałowej
Wykład: 21
Ćwiczenia projektowe: 21
5 Zaliczenie O
Zabytki kultury technicznej Krakowa i okolic
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przemiany fazowe w metalach i stopach
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 21
4 Egzamin O
Zaawansowane metody metalurgii proszków
Wykład: 21
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Wykład: 21
Zajęcia seminaryjne: 12
3 Zaliczenie O
Stale stopowe i stopy specjalne
Wykład: 21
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Wykład: 9
Zajęcia seminaryjne: 9
2 Zaliczenie O
Obróbka cieplna
Wykład: 21
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Dyfuzja w materiałach
Wykład: 21
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżka dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 252
24 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot obieralny (e-learning)
Ćwiczenia projektowe: 21
Zajęcia seminaryjne: 21
5 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 30
5 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O