A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Metalurgia

Absolwent studiów, dzięki przedmiotom z oferty programowej jedynego w Polsce kierunku o nazwie Metalurgia zdobędzie umiejętności związane z tradycyjną i zaawansowaną technologią wytwarzania wyrobów metalowych. Oprócz zdobywania wiedzy podstawowej charakterystycznej dla całego kierunku istnieje możliwość wyboru trzech ścieżek dyplomowania: Metalurgia Ekstrakcyjna, Przeróbka Plastyczna Metali, Wytwarzanie Przyrostowe Wyrobów Metalowych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria materiałów o specjalnych własnościach
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Procesy wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Zajęcia seminaryjne: 9
3 Egzamin O
Język angielski B2+ - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
Lektorat: 15
2 Egzamin O
Systemy CAD/CAM/CAMD
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Zaliczenie O
Dziedzictwo techniki hutniczej
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3 Zaliczenie O
Kształtowanie struktury i własności materiałów
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (1 przedmiot do wyboru)
Wykład: 9
Zajęcia seminaryjne: 18
3 Zaliczenie O
Teoria procesów metalurgicznych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3 Egzamin O
Inżynieria powierzchni wyrobów stalowych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Zaliczenie O
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
2 Zaliczenie O
Termomechaniczna przeróbka plastyczna - procesy, mikrostruktura, własności
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
3 Egzamin O
Metody analizy teoretycznej w inżynierii metali
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Metalurgia)
Suma godzin kontaktowych: 108
15 Zaliczenie W
Teoria i metody pomiarów
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Metalurgia) e-learning
Ćwiczenia projektowe: 18
Zajęcia seminaryjne: 18
5 Zaliczenie W
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 18
5 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O