A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Plany inwestycyjne czołowych krajowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych zakładają przeznaczenie znaczących środków na realizację inwestycji – sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń gazowych międzysystemowych, a także w segmencie dystrybucji gazu. Dodatkowo w ubiegłym roku został ogłoszony program przyśpieszonej gazyfikacji kraju, co przełoży się na zwiększenie realizacji pracy przez firmy, które zajmują się projektowaniem i budową sieci gazowych, a tym samym – co można zaobserwować – zwiększy się zatrudnienie dla absolwentów kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności: Wiertnictwo naftowe, Inżynieria naftowa, Inżynieria gazownicza. Ewentualne miejsca pracy dla absolwentów: przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria gazownicza)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria naftowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Wiertnictwo naftowe)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Inżynieria gazownicza

Semestr zimowy, 2021/2022

Inżynieria naftowa

Semestr zimowy, 2021/2022

Wiertnictwo naftowe

Semestr zimowy, 2021/2022

Inżynieria gazownicza

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria naftowa

Semestr letni, 2021/2022

Wiertnictwo naftowe

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria gazownicza

Semestr zimowy, 2022/2023

Inżynieria naftowa

Semestr zimowy, 2022/2023

Wiertnictwo naftowe

Semestr zimowy, 2022/2023

Inżynieria gazownicza

Semestr letni, 2022/2023

Inżynieria naftowa

Semestr letni, 2022/2023

Wiertnictwo naftowe

Semestr letni, 2022/2023