A A A
pl | en | uk

Systemy ERP na przykładzie SAP ERP

Zakres tematyczny

Studia obejmują przedstawienie systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning) z praktyczną realizacją w systemie SAP ERP. Poprzez przejście od ogólnego widoku systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów słuchacze zyskują możliwość samodzielnego wykonania symulacji własnej firmy w jednym z wiodących systemów ERP. Oprócz zagadnień ukierunkowanych na ww. tematykę, studia pozwalają także zapoznać się z problemami związanymi z bazami danych, wykorzystywanymi przez takie systemy, oraz bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej i wykorzystywania Internetu do prowadzenia własnej działalności. Przedmioty podzielono na obligatoryjne oraz obieralne, przy czym przedmioty obieralne zostały zgrupowane w blokach, pozwalających na realizację programu studiów w wybranej przez słuchacza ścieżce: A – SAP ERP skupiającej się na klasycznym systemie SAP lub B – SAP S/4 HANA, dostosowanej do środowiska chmurowego S/4 HANA.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy pragną rozpocząć swoją pracę w dziedzinie systemów ERP lub zwiększyć posiadaną już wiedzę. Do uczestnictwa nie są wymagane żadne specjalistyczne umiejętności z zakresu informatyki, warto jednak, by uczestnik miał ogólne pojęcie o planowaniu zasobów przedsiębiorstwa.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Wojciech Zaborowski, tel.: +48 12 328 33 24, e-mail: zab@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Informatyki AGH, tel.: +48 12 328 34 00, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Monika Czekierda, tel.: +48 12 328 33 02, e-mail: mcz@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo w Internecie
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
1 Zaliczenie O
Przedmioty ścieżki A
Ćwiczenia laboratoryjne: 108
11 Zaliczenie W
Przedmioty ścieżki B
Ćwiczenia laboratoryjne: 108
13 Zaliczenie W

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Testy integracyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe – przygotowanie pracy zaliczeniowej
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
1 Zaliczenie O
Przedmioty ścieżki A
Ćwiczenia laboratoryjne: 80
15 Zaliczenie W
Przedmioty ścieżki B
Ćwiczenia laboratoryjne: 80
13 Zaliczenie W