A A A
pl | en | uk

Cyberbezpieczeństwo w praktyce

Zakres tematyczny

Cyberbezpieczeństwo w praktyce to 2-semestralne studium podyplomowe, którego celem jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z cyberbezpieczeństwem. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Oferta Studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych. Ze względu na specyfikę tematu, duży nacisk położony jest na nabycie umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności praktycznej w tym obszarze. Celem Studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z cyberbezpieczeństwem.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH, tel.: 12 328 33 05, e-mail: bartlomiej.sniezynski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, tel.: 12 328 33 65, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Monika Chochół, tel.: 12 328 33 01, e-mail: chmo@agh.edu.p, Sekretariat studiów – AGH pawilon D-17, pokój 2.32, adres do korespondencji: AGH Instytut Informatyki, Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo w praktyce, 30-055 Kraków, ul. Kawiory 21

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria cyberprzestępczości
Wykład: 12
2 Zaliczenie O
Analiza informacji i zabezpieczenie dowodów
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
6 Zaliczenie O
Praktyczne aspekty cyberprzestępczości
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Wykład: 8
1 Zaliczenie O
Wstęp do informatyki z elementami programowania
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Profile do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 100
15 Zaliczenie O