A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Humanistyczny

Analiza i prognozowanie trendów

Zakres tematyczny

Studia realizowane są w ramach trzech komplementarnych modułów tematycznych:

 1. Metodologiczny. Kursy z tego modułu pozwolą uczestnikom zdobyć pogłębioną wiedzę w zakresie metod analizy i przewidywania trendów (zakres tematyczny zajęć: Wprowadzenie do analizy trendów, Badania foresight, Foresight miejski, Projektowanie usług, Badanie trendów przy użyciu mediów społecznościowych, Big Data, Partycypacyjna ocena technologii, Warsztat scenariuszowy).
 2. Strategiczno-wdrożeniowy. Kursy z tego modułu zapewnią uczestnikom wiedzę na temat tego, jak wdrażać aktualne trendy i zarządzać zmianą we własnych instytucjach, firmach i organizacjach (zakres tematyczny zajęć: Ryzyko w dobie antropocenu, Ochrona własności intelektualnej w praktyce, Analiza strategiczna, Inkubator innowacyjności, Zarządzania marką osobistą, Trendy w content marketingu, Zarządzanie zmianą w organizacji, Myślenie wizualne).
 3. Top Trends. Kursy z tego modułu dostarczą uczestnikom kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy na temat najważniejszych trendów współczesnego świata (zakres tematyczny zajęć: Sztuczna inteligencja a społeczeństwo przyszłości, Kolonizowanie przyszłości w kulturze, Video Marketing, HRtech, Culture & Employer Branding, Future Gaming, Virtual Reality, Smart City, Megatrendy środowiskowo-gospodarcze).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe Analiza i prognozowanie trendów (Trendwatching & Future Studies) kierowane są do osób zainteresowanych prognozowaniem przyszłości, wyłapywaniem trendów i wdrażaniem ich w praktyce. W szczególności kierujemy je do:

 • managerów i analityków w firmach i korporacjach odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe oraz planowanie strategiczne,
 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług,
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji chcących wdrożyć nowy produkt lub usługę,
 • influencerów aktywnych w mediach społecznościowych pragnących poszerzyć zestaw narzędzi i kompetencji,
 • naukowców biorących udział w badaniach typu foresight,
 • polityków szczebla centralnego i samorządowego zainteresowanych długofalowym dbaniem o dobro wspólne,
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych,
 • aktualnych i aspirujących trendsetterów, którzy chcą pozytywnie i aktywnie wpływać na swoje grupy docelowe.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Radosław Tyrała, tel.: +48 12 617 43 40, 883 918 884, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: 12 617 43 80, e-mail: wh@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do analizy trendów
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Badania foresight
Zajęcia warsztatowe: 16
3 Zaliczenie O
Projektowanie usług (Service design)
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Badanie trendów przy użyciu mediów społecznościowych (Social listening)
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Warsztat scenariuszowy
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Foresight miejski
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Ryzyko w dobie antropocenu
Konwersatorium: 6
1 Zaliczenie O
Inkubator innowacyjności
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Zarządzanie marką osobistą (Personal branding)
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Zarządzanie zmianą w organizacji (Change management)
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Analiza strategiczna
Konwersatorium: 8
1 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Trendy w content marketingu
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
HRtech, culture & employer branding
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Partycypacyjna ocena technologii
Konwersatorium: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Myślenie wizualne (Visual thinking) i trendy w komunikacji wizualnej
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Kolonizowanie przyszłości w kulturze
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Trendy w nowych mediach
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Future gaming
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Virtual reality
Konwersatorium: 8
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Smart City
Zajęcia warsztatowe: 8
1 Zaliczenie O
Megatrendy środowiskowo-gospodarcze
Konwersatorium: 8
1 Zaliczenie O
Projekt końcowy
Praca dyplomowa: 0
5 Zaliczenie O
Anatomia trendwatchingu
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Sektor kosmiczny w życiu codziennym
Konwersatorium: 8
1 Zaliczenie O
Fashion forecasting
Zajęcia warsztatowe: 6
1 Zaliczenie O
Cyberbezpieczeństwo
Zajęcia warsztatowe: 4
1 Zaliczenie O
Człowiek przyszłości: transhumanizm i technointymność
Konwersatorium: 8
1 Zaliczenie O