A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Budownictwo

Absolwenci uzyskują staranną, nowoczesną wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem – w zależności od wybranej specjalności -zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z szeroko rozumianą geotechniką lub pracy przy obiektach będących w trakcie eksploatacji, obiektach historycznych, jak również zabytkowych zespołach miejskich lub kwalifikacji menedżerskich potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym lub zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi uwzględniając także zasady zrównoważonego rozwoju lub projektowania oraz wykonawstwa obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych. Absolwenci specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie uzyskują wykształcenie dające podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Geotechnika i budownictwo specjalne)
Zobacz pełny opis kierunku (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych)
Zobacz pełny opis kierunku (Konstrukcje budowlane i inżynierskie)
Zobacz pełny opis kierunku (Geotechnical Engineering and Underground Construction)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Geotechnical Engineering and Underground Construction

Summer semester, 2021/2022

Geotechnika i budownictwo specjalne

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Semestr letni, 2021/2022

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Semestr letni, 2021/2022

Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Semestr letni, 2021/2022

Geotechnical Engineering and Underground Construction

Winter semester, 2022/2023

Geotechnika i budownictwo specjalne

Semestr zimowy, 2022/2023

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Semestr zimowy, 2022/2023

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Semestr zimowy, 2022/2023

Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Semestr zimowy, 2022/2023

Geotechnical Engineering and Underground Construction

Summer semester, 2022/2023

Geotechnika i budownictwo specjalne

Semestr letni, 2022/2023

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Semestr letni, 2022/2023

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Semestr letni, 2022/2023

Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Semestr letni, 2022/2023