A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Plany inwestycyjne czołowych krajowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych zakładają przeznaczenie znaczących środków na realizację inwestycji – sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń gazowych międzysystemowych, a także w segmencie dystrybucji gazu. Dodatkowo w ubiegłym roku został ogłoszony program przyśpieszonej gazyfikacji kraju, co przełoży się na zwiększenie realizacji pracy przez firmy, które zajmują się projektowaniem i budową sieci gazowych, a tym samym – co można zaobserwować – zwiększy się zatrudnienie dla absolwentów kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności: Wiertnictwo naftowe, Inżynieria naftowa, Inżynieria gazownicza. Ewentualne miejsca pracy dla absolwentów: przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Wiertnictwo naftowe)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria naftowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria gazownicza)

View full description of the field of study (Petroleum Engineering)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Inżynieria gazownicza

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria naftowa

Semestr letni, 2021/2022

Petroleum Engineering

Summer semester, 2021/2022

Wiertnictwo naftowe

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria gazownicza

Semestr zimowy, 2022/2023

Inżynieria naftowa

Semestr zimowy, 2022/2023

Petroleum Engineering

Winter semester, 2022/2023

Wiertnictwo naftowe

Semestr zimowy, 2022/2023

Inżynieria gazownicza

Semestr letni, 2022/2023

Inżynieria naftowa

Semestr letni, 2022/2023

Petroleum Engineering

Summer semester, 2022/2023

Wiertnictwo naftowe

Semestr letni, 2022/2023