A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (profil praktyczny)

Zapotrzebowanie rynku na gaz ziemny w Polsce jest na rekordowym poziomie, nie notowanym do tej pory w historii. W ostatnich kilku latach popyt na gaz, który GAZ SYSTEM przesyła siecią przesyłową wzrósł o ponad 30 proc. Jednym z kluczowych czynników mających na to wpływ jest transformacja sektora energetycznego. Postępująca zmiana krajowego mixu energetycznego będzie się wiązać z dalszym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw surowca, plany Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przewidują rozbudowę gazowych sieci przesyłowych, w tym jakże ważnych dla rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce i regionie, gazowych połączeń międzysystemowych. Dla realizacji tych zadań niezbędni są wysoko wykwalifikowani pracownicy, mający szeroką wiedzę w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Celem nowego kierunku studiów o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. Kierunek studiów Inżynieria Naftowa i Gazownicza (INiG) należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Mając na uwadze, że program studiów dualnych został opracowany we współpracy z GAZ-SYSTEM S.A., absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany do realizacji zadań w zakresie działań rozwojowych prowadzonych przez firmę. Dzięki bogatemu programowi praktyk zawodowych, realizowanych na obiektach GAZ-SYSTEM S.A., absolwenci zdobędą także wiedzę i umiejętności, które są wykorzystywane w czynnościach eksploatacyjnych na obiektach sieci przesyłowej. Najlepsi absolwenci będą mieli możliwość podjęcia zatrudnienia oraz odbycia staży w GAZ-SYSTEM S.A.
Absolwenci będą mogli także podjąć pracę w innych przedsiębiorstwach energetycznych, przede wszystkim prowadzących działalność w sektorze gazowniczym lub firmach prowadzących działalność usługową w branży gazowniczej, np. w biurach projektowych. Ukończenie kierunku studiów INiG, zgodnie z obowiązującym prawem, upoważnia absolwentów do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 226/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Inżynieria gazownicza - transport i magazynowanie gazu

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria gazownicza - transport i magazynowanie gazu

Semestr zimowy, 2022/2023

Inżynieria gazownicza - transport i magazynowanie gazu

Semestr letni, 2022/2023