A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Cyberbezpieczeństwo

Kierunek Cyberbezpieczeństwo dostarczy absolwentów, którzy będą niezbędnymi ogniwami pozwalającymi realizować kierunki rozwoju gospodarki Polski zapisane w strategicznych dokumentach takich jak choćby w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ten sposób kierunek cyberbezpieczeństwo wpisuje się nie tylko w misję AGH, wydziału IEiT, ale i szerzej w strategiczne kierunki rozwoju Polski, a nawet Europy.
Wskazać można kilka obszarów (jest to lista przykładowa, nie wyczerpująca) zatrudnienia absolwentów:
- podmioty gospodarcze: każda współczesna firma musi dbać o bezpieczeństwo swoich systemów i sieci teleinformatycznych, aby realizować swoje zadania. Natomiast ze względów regulacyjnych, wiele sektorów będzie musiało (pod groźbą sankcji) zatrudniać lub wynajmować specjalistów w tej dziedzinie. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wskazuje 6 sektorów podzielonych na wiele podsektorów (energia, transport, ochrona zdrowia, bankowość i infrastruktura rynków finansowych, zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja, infrastruktura cyfrowa) oraz dostawców usług cyfrowych, którzy będą musieli realizować wiele działań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Regulacje dotyczą także podmiotów zakwalifikowanych jako operatorzy infrastruktury krytycznej (11 sektorów) oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warto zauważyć, że otwiera to rynek zarówno na potencjalnych pracowników tych przedsiębiorstw, ale także na rozwój nowych firm, które zewnętrznie mogą dostarczać owych usług. Wszystkie podmioty gospodarcze muszą sprostać także wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych;
- instytucje publiczne, administracja publiczna: rządowa i samorządowa: ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak i wcześniejsze regulacje, wymagają, aby działania w zakresie cyberbezpieczeństwa podejmowały także podmioty publiczne. Możliwości w tym zakresie wykraczają jednak poza ten tradycyjny wymiar. Coraz częściej podmioty te potrzebują pracowników, którzy posiadać będą nie tylko wiedzę techniczną, ale rozumieć będą procesy związane z politykami publicznymi i tym jak wpływa na nie cyberbezpieczeństwo. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla absolwentów, którzy kreować będą działania i decyzje związane z takimi obszarami jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, polityka ekonomiczna, rozwiązania legislacyjne itd.;
- organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo: wszystkie organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo – zarówno wewnętrzne oraz zewnętrzne – poszukują specjalistów mających wiedzę oraz umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wiąże się to z koniecznością przeciwdziałaniu takim zagrożeniom jak cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberszpiegostwo itd. Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów to m.in.: policja, służby specjalne, wojsko.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 111/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
6 Egzamin O
Analiza 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
6 Egzamin O
Krajowy system cyberbezpieczeństwa
Wykład: 30
3 Egzamin O
Wprowadzenie do prawa karnego i postępowania karnego
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wprowadzenie do sieci Internet
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wstęp do administracji i bezpieczeństwa komputerowego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wstęp do informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Matematyka dyskretna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy programowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Probabilistyka i statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Projektowanie i analiza algorytmów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Wykrywanie incydentów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie O
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy 1
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo lokalnych sieci komputerowych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Fizyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Kryptografia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Programowanie skryptowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Systemy operacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3/3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 3
Suma godzin kontaktowych: 100
7 Zaliczenie O
Język obcy 2
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza malware
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Bazy danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci komputerowych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Bezpieczeństwo oprogramowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Ochrona danych osobowych i technologie wzmacniające prywatność
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 4
Suma godzin kontaktowych: 60
6 Zaliczenie O
Język obcy 3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo systemów komórkowych i sieci 5G
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo w sieciach rozległych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Ochrona informacji niejawnych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Szpiegostwo przemysłowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Testy penetracyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Blok obieralny semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 150
12 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i systemów sterowania przemysłowego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Pracownia projektowa 1
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Praktyczne wykorzystanie informacji z otwartych źródeł
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Programowanie sieciowe wspierające aplikacje bezpieczne
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Security of operating systems
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 125
9 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia projektowa 2
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 180
12 Zaliczenie O