A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Wydział Humanistyczny

Socjologia

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów I stopnia na kierunku Socjologia jest wykształcenie specjalistów, łączących wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki. Połączenie wykształcenia socjologicznego z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej. Studenci mają możliwość kształcenia na studiach II stopnia w ramach jednej z trzech oferowanych przez Wydział specjalności: E-Gospodarki, Innowacji i interwencji społecznych lub The Technology & Society.

Opiekun kierunku: dr Dorota Żuchowska-Skiba

Zobacz pełny opis kierunku (The Technology & Society)
Zobacz pełny opis kierunku (Innowacje i interwencje społeczne)
Zobacz pełny opis kierunku (E-gospodarka)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 9/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

E-gospodarka

Semestr zimowy, 2021/2022

Innowacje i interwencje społeczne

Semestr zimowy, 2021/2022

The Technology & Society

Winter semester, 2021/2022

E-gospodarka

Semestr letni, 2021/2022

Innowacje i interwencje społeczne

Semestr letni, 2021/2022

The Technology & Society

Summer semester, 2021/2022

E-gospodarka

Semestr zimowy, 2022/2023

Innowacje i interwencje społeczne

Semestr zimowy, 2022/2023

The Technology & Society

Winter semester, 2022/2023

E-gospodarka

Semestr letni, 2022/2023

Innowacje i interwencje społeczne

Semestr letni, 2022/2023

The Technology & Society

Summer semester, 2022/2023