A A A
pl | en
2020/2021 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja posiada wiedzę z zakresu cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów, systemów operacyjnych, wirtualizacji, programowania (Asembler, VHDL, C, C++, Java, Python), tworzenie aplikacji webowych i sieciowych (również dla urządzeń mobilnych), symulacji i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, urządzeń radiowych i światłowodowych, programowania mikroprocesorów i systemów wbudowanych, pomiarów i walidacji urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy, technik przesyłania sygnałów, sieci Internet, sieci komórkowych, sieci Wi-Fi, sieci operatorskich, zasad organizacji i administracji sieci, protokołów komunikacyjnych, inżynierii ruchu, tworzenia sieci wirtualnych oraz przetwarzania w chmurze, urządzeń sieciowych (rutery, przełączniki, zapory ogniowe) oraz bezpieczeństwa danych.
Absolwent tych studiów potrafi projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne, projektować systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych, korzystać z narzędzi pomiarowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widma, karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektronicznych i sieciowych, konfigurować urządzenia (rutery, przełączniki, zapory ogniowe, sieci wirtualne) i protokoły komunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach teleinformatycznych, przeprowadzać symulacje komputerowe układów elektronicznych oraz usług w sieciach, administrować sieciami komputerowymi oraz diagnozować problemy ich działania, implementować algorytmy i budować własne programy dla urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych, tworzyć serwisy i aplikacje sieciowe, prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi. Studia umożliwiają podjęcie kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na jednej z dwóch ścieżek dyplomowania: Systemy Wbudowane lub Sieci i Usługi. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem kontynuują kształcenie także na kierunkach pokrewnych takich jak Teleinformatyka lub Informatyka.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria obwodów 1
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Algebra
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Egzamin O
Analiza matematyczna 1
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
7 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
7 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna 2
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Egzamin O
Fizyka 2
Wykład: 24
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Egzamin O
Elementy elektroniczne
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Metodyka i techniki programowania 1
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Zaliczenie O
Teoria obwodów 2
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Egzamin O
Miernictwo elektroniczne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do probabilistyki i statystyki
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 10
4 Egzamin O
Teoria sygnałów
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Egzamin O
Metodyka i techniki programowania 2
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Technika cyfrowa i układy programowalne
Wykład: 22
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O
Analogowe układy elektroniczne 1
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O
Przedmiot ekonomiczny
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 6
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Optoelektronika
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Egzamin O
Systemy operacyjne
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Symulacja układów elektronicznych
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Technika mikroprocesorowa 1
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Zaliczenie O
Techniki obliczeniowe
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Podstawy telekomunikacji
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Analogowe układy elektroniczne 2
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Sieci komputerowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Technika mikroprocesorowa 2
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Języki programowania obiektowego
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Design Laboratory
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Zaliczenie W
Języki obce
Lektorat: 32
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka kierunkowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Techniki mikrofalowe, systemy antenowe i propagacja fal radiowych
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Blok obieralny ET1
Wykład: 80
Ćwiczenia laboratoryjne: 50
20 Zaliczenie O
Języki obce
Lektorat: 32
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Komunikacja optyczna i sieci światłowodowe
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Blok obieralny ET2
Suma godzin kontaktowych: 104
16 Zaliczenie O
Języki obce
Lektorat: 16
- Egzamin O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 14
2 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Techniki i systemy bezprzewodowe
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O