A A A
pl | en
2020/2021 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Inżynieria Kształtowania Środowiska

Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu inżynierii kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach, o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.
W zakresie kształtowania środowiska zewnętrznego absolwent posiada wiedzę związaną z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, oceny stanu monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (remediacja, rekultywacja, rewitalizacja). W zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego absolwent posiada wiedzę dotyczącą projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również nowoczesnych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Zajęcia praktyczne (wyjazdy studyjne i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty w inżynierii środowiska. Absolwent może być zatrudniony w zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; zakładach komunalnych, w tym gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków; zakładach uzdatniania wody, zakładach produkcyjnych urządzeń wyposażenia instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; firmach wykonawczych instalacji HVAC; firmach budowlanych; firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne; firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne; instytucjach nadzoru środowiska; jednostkach samorządu terytorialnego; inspektoratach ochrony środowiska; jednostkach naukowo-badawczych związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie informacyjne
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
2 Zaliczenie O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
2 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 24
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6 Egzamin O
Podstawy ekonomii
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O
BHP i ergonomia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 33
Ćwiczenia audytoryjne: 39
9 Egzamin O
Podstawy geologii i mineralogii
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 9
5 Zaliczenie O
Materiałoznawstwo
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
2 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 27
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 12
3 Zaliczenie O
Podstawy gospodarki surowcami
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
2 Zaliczenie O
Biologia i ekologia
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4 Zaliczenie O
Ochrona powietrza
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3 Zaliczenie O
A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)
Wykład: 12
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Hydrologia i gospodarka wodna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4 Zaliczenie O
Mechanika płynów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4 Egzamin O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4 Egzamin O
Informatyczne podstawy projektowania
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6 Egzamin O
Prawo w ochronie środowiska
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 6
2 Zaliczenie O
J. Język obcy (n) - semestr 1/4
Lektorat: 21
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
5 Egzamin O
Termodynamika techniczna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 9
4 Zaliczenie O
Gospodarka odpadami
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Egzamin O
Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5 Egzamin O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 45
6 Zaliczenie O
J. Język obcy (n) - semestr 2/4
Lektorat: 21
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika gruntów i geotechnika
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
3 Egzamin O
Czystsza produkcja - Zarządzanie środowiskiem
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Podstawy geodezji i systemy informacji przestrzennej
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 6
4 Zaliczenie O
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Metrologia i monitoring
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Egzamin O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 45
6 Zaliczenie O
J. Język obcy (n) - semestr 3/4
Lektorat: 21
- Zaliczenie O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)
Suma godzin kontaktowych: 24
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technika chłodnicza
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Egzamin O
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 9
3 Zaliczenie O
Instalacje i sieci sanitarne
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Budownictwo ogólne
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. IŚ I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 45
6 Zaliczenie O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Lektorat: 21
5 Egzamin O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)
Suma godzin kontaktowych: 24
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Rekultywacja i rewitalizacja
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Zaliczenie O
Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Egzamin O
Ocena oddziaływania na środowisko
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Zaliczenie O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 45
6 Zaliczenie O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2 (n)
Suma godzin kontaktowych: 21
3 Zaliczenie O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia audytoryjne: 18
2 Zaliczenie O
Praktyka technologiczna
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
C. Przedmiot obcojęzyczny obieralny dla I stopnia (n)
Suma godzin kontaktowych: 15
3 Zaliczenie O
D. Komputerowy program użytkowy
Ćwiczenia laboratoryjne: 27
3 Zaliczenie O