A A A
pl | en
2020/2021 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Plany inwestycyjne czołowych krajowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych zakładają przeznaczenie znaczących środków na realizację inwestycji – sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń gazowych międzysystemowych, a także w segmencie dystrybucji gazu. Dodatkowo w ubiegłym roku został ogłoszony program przyśpieszonej gazyfikacji kraju, co przełoży się na zwiększenie realizacji pracy przez firmy, które zajmują się projektowaniem i budową sieci gazowych, a tym samym – co można zaobserwować – zwiększy się zatrudnienie dla absolwentów kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Ewentualne miejsca pracy dla absolwentów: przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geometria i grafika inżynierska
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Górnictwo
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O
Podstawy techniki wiertnictwa, gazownictwa i eksploatacji
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 10
4 Egzamin O
BHP i ergonomia I w inżynierii naftowej i gazowniczej
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O
Geologia ogólna
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 10
5 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 20
7 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia organiczna i technologie przeróbki węglowodorów
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
3 Egzamin O
Mechanika
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Geologia naftowa
Wykład: 20
Ćwiczenia projektowe: 20
4 Egzamin O
Informatyka w inżynierii naftowej i gazowniczej
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 20
5 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 20
7 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wiertnictwo naftowe
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
5 Egzamin O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Mechanika płynów I
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5 Egzamin O
Metody matematyczne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
7 Egzamin O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Lektorat: 25
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 1 semestr 3N
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Inżynieria złożowa
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 10
5 Egzamin O
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Zaliczenie O
Termodynamika
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5 Egzamin O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 1 semestr 4N
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 2 semestr 4N
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie W
Mineralogia i petrografia
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok przedmiotów obieralnych semestr 5N
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
7 Zaliczenie O
Eksploatacja gazu ziemnego
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 20
6 Egzamin O
Mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Wiercenia inżynieryjne
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 16
3 Zaliczenie O
Język obcy (GO) - egzamin
Lektorat: 45
5 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Techniki i technologie bezwykopowe
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 16
3 Zaliczenie O
Technologia cementowania
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 6N
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
5 Zaliczenie O
Eksploatacja złóż ropy naftowej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 20
6 Egzamin O
Przedmiot humanistyczny
Wykład: 16
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 1 semestr 6N
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 2 semestr 6N
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Magazynowanie i transport ropy naftowej
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O
Projektowanie otworów naftowych
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 16
3 Zaliczenie O
Ochrona środowiska w górnictwie naftowym
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 1 semestr 7N
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Płuczki wiertnicze
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4 Egzamin O
Przedmiot obieralny 2 semestr 7N
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O
Geofizyka wiertnicza
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 10
5 Egzamin O
Przedmiot obieralny w języku angielskim semestr 7N
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
INiG grupy obieralne, studia niestacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 110
30 Zaliczenie O