A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Energetyki i Paliw

Paliwa i Środowisko

Kierunek Paliwa i Środowisko będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Paliwa i Środowisko zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny S1 - S2
Suma godzin kontaktowych: 60
- Zaliczenie W
Blok obieralny P1 - P2
Suma godzin kontaktowych: 30
- Zaliczenie W
Semestr 1 PiŚ
Suma godzin kontaktowych: 30
30 Zaliczenie W

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy (JO2)
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie W
Przedmiot specjalistyczny w języku obcym
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie W
Semestr 2 PiŚ
Suma godzin kontaktowych: 30
25 Zaliczenie W
Blok obieralny S1 - S2
Suma godzin kontaktowych: 30
- Zaliczenie W
Blok obieralny P1 - P2
Suma godzin kontaktowych: 30
- Zaliczenie W

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok HS sem. 3
Suma godzin kontaktowych: 45
5 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
3 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 25
2 Zaliczenie O