A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

Inżynieria Produkcji i Jakości

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest wypromowanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej na potrzeby zakładów przemysłowych głównie branży metali nieżelaznych, ale również branż pokrewnych w zakresie prowadzenia procesów technologicznych z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego, zarządzania procesem produkcyjnym na poziomie techniczno-technologicznym, monitorowaniem jakości półwyrobów i wyrobów, a także umiejętności prowadzenia projektów i ich realizacji w warunkach zakładu. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownika laboratoriów w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo – dydaktycznych. Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz wszystkich pokrewnych dyscyplinach (inżynieria mechaniczna oraz w ograniczonym zakresie w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie jakością).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zaawansowane analizy statystyczne, planowanie eksperymentów i sieci neuronowe
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Zaawansowane procesy produkcyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Nowoczesne systemy osiągania konkurencyjnej doskonałości
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Zintegrowane systemy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Przedmioty obieralne semestr 1
Suma godzin kontaktowych: 135
9 Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Informacja i wiedza w firmie
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Strategia w firmie
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Zaawansowane systemy w logistyce i łańcuchu dostaw
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Organizacja systemów produkcyjnych w dobie przemysłu 4.0
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Zaawansowane metody kontroli jakości procesów i wyrobów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Język obcy na poziomie B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Przedmioty obieralne semestr 2
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne sem. 3
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie O